آیا احمد بصری وصیت ظاهره ارائه می کند؟

آیا احمد بصری وصیت ظاهره ارائه می کند؟
0

Views: 78

وصیت ظاهره به مردم یعنی وصیتی که برای مردم همان زمان ظاهره و آشکار باشد که آن هم با شناخت مصداق صاحب وصیت محقق می شود، نه با شناخت نامی که مصداق های زیادی دارد.

در بخشی از وصیت رسول خدا به مردم، اسامی دوازده وصی که تمامی آنان امام معصوم هستند شمارش شده است.

این وصیت که به خط امیرالمومنین علیه السلام انجام شده و سلیم بن قیس هلالی هم آن را در کتاب خود تأیید کرده، صرفا در حق حضرت علی، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) مصداق ظاهره پیدا می کند و در خصوص سایر ائمه غیر ظاهره است.

بنابر این باید امام معصوم، امام بعد از خودش را به استناد وصیت رسول خدا برای مردم معرفی کند.

چنانچه در روایات به لزوم این نوع وصیت اشاره شده و وصیت ظاهره پیامبر را نمونه ای برای سایر اوصیاء ذکر کرده اند.

در روایتی آمده است: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: امام با چه شناخته می شود؟

فرمود به چند خصلت… و اینکه نصب او به صورت آشکار باشد تا این کار حجت بر مردم گردد.

زیرا رسول خدا، علی (علیه السلام) را آشکارا نصب و به مردم معرفی نمود و مردم نیز با اسم و شخص او آشنا شدند. ائمه(علیهم السلام) نیز باید اینچنین کرده و اولی دومی را نصب کند.(1)

وصیت ظاهره دو حالت دارد

1- اینکه نوشته ای از جانب امام قبلی به امام بعدی داده شود تا به واسطه آن مصداق وصی برای مردم آشکار شود

2- امام قبلی، امام بعدی را با نص آشکار برای مردم معرفی کند.

وصیت امام حسن عسگری علیه السلام

عمرو اهوازی می گوید: امام حسن عسگری (علیه السلام) فرزندش (حجت بن الحسن علیه السلام) را به ما نشان داد و فرمود:

این صاحب شما بعد از من است.(2)

ابی سهل اسماعیل بن علی نوبختی می گوید: امام حسن عسگری(علیه السلام) را دیدم که خطاب به فرزند گرامی اش فرمود:

بشارت باد بر تو ای فرزندم، تو حجت خدا بر زمین و فرزند و وصی من هستی و تو پایان بخش اوصیاء و ائمه طاهرین هستی.(3)

نتیجه اینکه وصیت ظاهره صرفا با تعیین مصداق توسط امام قبلی محقق می گردد.

چنانچه احمد بصری بخواهد خودش را وصی رسول گرامی اسلام معرفی کند، بایستی نص صریح و تعیین کننده ای از جانب امام قبلی ارائه دهد.

  • البته این مسئله بستگی به پذیرش پیش فرضی باطل با عنوان سیزده وصی یا بیشتر دارد.

نکته: وصیت آشکار درباره امام مهدی(علیه السلام)، پیش از وفات امام یازدهم انجام شده است.

باری دیگر نیز برای شناخت مردم در عصر ظهور، توسط صیحه آسمانی به اسم امام (علیه السلام) تصریح می شود.

اما اگر احمد بصری ادعای فرزندی حضرت را دارد، باید توسط وصیت ظاهره توسط امام دوازدهم به مردم معرفی گردد.

پی نوشت:

(1) معانی الاخبار، ص 101

(2) کافی، جلد1، ص 328

(3)الغیبه للطوسی، ص 273

منبع:درسنامه نقد و بررسی جریان احمد الحسن بصری، علی محمدی هوشیار