آیا پولس حقیقتاً رسول است؟

0

Views: 13

آیا پولس حقیقتاً رسول است؟

 

شاید بتوان گفت که پولس، برجسته ترین شخص در مسیحیت، پس از مسیح (ع) است. پولس یا همان شائول (1)، در ابتدا یهودی بود و از فرقه فریسیان به شمار می آمد. برای دستگیری و آزار نو ایمانان مسیحی، راهی دمشق می شود. در راه، مکاشفه ای بر وی رخ می دهد که از آن پس، به تدریج او را به مهم ترین رسول مسیحی تبدیل می کند. از این رو، در این نوشتار، سعی بر آن است که به این پرسش پاسخ داده شود که «آیا پولس حقیقتاً رسول است؟».

 

 

من رسول هستم!

با وجود این که پولس، هیچ گاه مسیح (ع) را در زمان حیات وی ندید، اما به واسطه مکاشفات خویش، خود را رسول نامید و در کنار حواریون عیسی (ع) قرار داد.

 

پولس برای اثبات ادعای رسالت خود نیز از مکاشفه ای دیگر سخن می گوید:

“و چون به اورشلیم برگشته، در هیکل دعا می کردم، بیخود شدم. پس او (عیسی) را دیدم که به من می گوید: “بشتاب و از اورشلیم به زودی روانه شو، زیرا که شهادت تو را در حق من نخواهند پذیرفت”. من گفتم: “خداوندا، ایشان می دانند که من در هر کنیسه مؤمنین تو را حبس کرده، می زدم؛ و هنگامی که خون شهید تو استیفان را می ریختند، من نیز ایستاده، رضا بدان دادم و جامه های قاتلان او را نگاه می داشتم”. او به من گفت: “روانه شو، زیرا که من تو را به سوی امت های بعید می فرستم”. (اعمال رسولان 22: 17-21)

 

در حقیقت، پولس با استناد به مکاشفه ای که هیچ شاهدی جز خود وی نداشت، ادعا کرد که عیسی (ع)، او را به رسالت برگزید و امر نمود تا به ترویج آیین مسیحیت بپردازد.

 

 

 

آیا پولس حقیقتاً رسول است؟
تصویری از پولس به همراه پطرس حواری

 

 

 

رابطه پولس با حواریون و رسولان حقیقی عیسی (ع)

شائول که زمانی به آزار مسیحیان می پرداخت، به یکباره پس از مکاشفه اول خویش، تبلیغ آیین مسیحیت را آغاز نمود. به بیان روشن تر، چنین نبود که مدتی با آموزه های این دین آشنا شود و پس از آن به ترویج این آیین بپردازد؛ بلکه به محض رؤیت عیسی (ع) در عالم رؤیا به تبلیغ آیین وی پرداخت. حال آن که حواریون مسیح (ع)، مدتی طولانی با آن حضرت زندگی کردند و آموزه های ایشان را فرا گرفتند. در نهایت، پس از این دوره بود که برای انجام رسالت خویش آماده شدند.

 

اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می شود که می بینیم، آموزه های شائول یهودی با آموزه های عیسی (ع) که در زمان حیات، به حواریون خویش تعلیم داده بود در تضاد بودند. همین امر نیز بروز اختلافاتی در میان او و حواریون را به دنبال داشت.

 

حواریون مسیح (ع) در ابتدا پولس را نپذیرفتند؛ چرا که سابقه ای طولانی در آزار مسیحیان داشت. اما پس از این که شائول، تغییر دین خویش را اظهار کرد و حواریون نیز از رشادت های او در ترویج مسیحیت شنیدند، از او استقبال کردند.

 

پولس برای جلب حمایت رسولان عیسی (ع)، در سفری برای تبلیغ، با برنابا همراه شد. اما پس از مدتی که جایگاهی برای خود در میان نو ایمانان یافت، با وی با تندی رفتار کرده و از او جدا شد:

اما برنابا چنان مصلحت دید که یوحنای ملقب به مرقس را همراه نیز بردارد. لیکن پولس چنین صلاح ندانست… پس نزاعی سخت شد، بحدی که از یکدیگر جدا شده، برنابا مرقس را برداشته، به قپرس از راه دریا رفت…“. (اعمال رسولان 15: 37-39)

 

شائول، پس از کسب شهرت، نه تنها از برنابا جدا شد، بلکه با پطرس نیز به مخالفت پرداخت. اهمیت این موضوع در این است که پطرس یا همان شمعون (2)، نخستین کسی بود که به مسیح (ع) ایمان آورد و در انجیل نیز، در آن جا که نام رسولان بیان می شود (متی 10: 2)، نام پطرس به عنوان بزرگ حواریون در ابتدای نام دیگر رسولان می آید. حال آن که هیچ جایی از اناجیل چهارگانه، نامی از پولس به عنوان رسول، یافت نمی شود.

 

عیسی (ع) درباره پطرس می فرماید:

و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می کنم … و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم؛ و آن چه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آن چه در زمین گشایی، در آسمان گشاده شود“. (متی 16: 18-19)

 

با این وجود، پولس در مخالفت با پطرس حواری تا بدان جا پیش می رود که خود می گوید:

“اما چون پطرس به انطاکیه آمد، آن را رو به رو مخالفت کردم؛ زیرا که مستوجب ملامت بود”. (غلاطیان 2: 7-9)

 

 

 

کلام آخر

پولس پس از مکاشفه خویش، به ناگاه ادعای رسالت می کند. اما شاهد این رسالت کیست؟ خود او. این ادعا تا حدی بی پایه بود که مجبور می شود در ابتدا برای جلب حمایت حواریون، در کنار آن ها قرار گرفته و به تبلیغ بپردازد. اما پس از مدتی که از جانب نو ایمانان، مورد استقبال قرار می گیرد، مسیر خویش را جدا کرده و در جهتی خلاف آن ها حرکت می کند. این در حالی است که در هیچ کجای اناجیل، سخنی از عیسی (ع) در حمایت از پولس یافت نمی شود؛ حال آن که تعبیرات برجسته ای در ارتباط با جایگاه والای پطرس حواری وجود دارد.

 

موضوعات مرتبط:

نقش پولس در حذف شریعت دین مسیحیت (بخش اول)

مسیح در کلام پطرس رسول

پولس رسول کیست؟

 

پی نوشت ها:

1) نام اصلی پولس، پیش از گرویدن به مسیحیت، شائول بود.

2) نام دیگر پطرس حواری است.

 

منابع:

 

  • F. C. (2003), Paul, the Apostle of Jesus Christ, Chapter “the Conversion of the Apostle Paul”, Edited by Hodgson. P. C., Harvard College Library, Vol 1, P 105-115
  • زکی زاده رنانی، علیرضا، پولس و انحرافات او در مسیحیت، مجله معرفت، سال بیست و هشتم، شماره پنجم، پیاپی 260، مرداد 1398، ص 33-42
نویسنده: زهرا کامکار