ارائه آیین نامه «رعایت حقوق پیروان صابئین مندایی ایران»

0

Views: 1

 

نظر به تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا به عنوان یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی، همچنین باتوجه به اهمیت حقوق مساوی برای همه مردم ایران از هر قوم و قبیله بدون هرگونه تبعیض، معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه رعایت حقوق پیروان صابئین مندایی ایران را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش فاران نیوز، صابئین مندایی یکی از اقلیت های دینی ایران هستند که بیشتر در جنوب غربی ایران و استان خوزستان سکونت دارند و جمعیتشان در ایران حدود ۲۵ هزار نفر و در خوزستان حدود ۸ هزار نفر است. در آیه ۶۲ سوره بقره، آیه ۶۹ سوره مائده و آیه ۱۷ مبارکه حج قرآن کریم، دین صائبی از جمله ادیانی است که مانند اسلام، یهودیت و مسیحیت موردتوجه قرار گرفته است. همچنین باتوجه به فتوای مقام معظم رهبری نیز صابئین در حکم اهل کتاب بوده و هرگونه مراوده، معامله و معاشرت با آنها جایز می باشد.

علاوه براین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا (بند ۶ اصل دوم) را به عنوان یکی از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی دانسته که ضمن پیش بینی حقوق مساوی برای همه مردم ایران از هر قوم و قبیله بدون هرگونه تبعیض (اصل ۱۹)، بر تساوی همه ملت در برابر قانون و داشتن حقوق مساوی (اصل ۲۰) تاکید نموده است.

با این اوصاف، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف شده اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند (اصل ۱۴). افزون بر این، براساس منشور حقوق شهروندی، همه شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند (ماده ۷) و اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنوع است (ماده ۸) و در نهایت، توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و … ممنوع است. (ماده ۱۰)

ضمن اینکه مطابق ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غنیایرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ «نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نماید.

۱. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است،

۲. درمسائل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی،

۳. در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.»

با عنایت به مراتب فوق، معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه رعایت حقوق پیروان صابئین مندایی ایران را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

انتهای پیام

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت