استفاده ابزاری تشکیلات بهائیت از اقتصاد

0

Views: 5

 

در فرقه های تشکیلاتی مانند بهائیت همه اقدامات مخصوصاً در حوزه اقتصادی با هدف نفوذ در لایه های مختلف اجتماع انجام می شود. چرا که مقدمه جذب عضو رخنه در سطوح مختلف جامعه می‌باشد.

به گزارش فاران نیوز، در فرقه های تشکیلاتی مانند بهائیت همه اقدامات مخصوصاً در حوزه اقتصادی با هدف نفوذ در لایه های مختلف اجتماع انجام می شود. چرا که مقدمه جذب عضو، رخنه در سطوح مختلف جامعه می‌باشد. به عبارتی انجام هدفمند امور اقتصادی از جمله اقدامات تشکیلاتی بهائیت است که در پوشش آن درصدد جذب عضو برمی آیند.

 

حال نکته قابل توجه این است که فعالیت بهائیان در حوزه اقتصاد از اساس منافی قانون و شریعت اسلام است. چرا که مبنای آنان در این اقدام اخذ پول های ربوی می باشد. طبق گفته سرکردگان فرقه ضاله بهائیت، نه تنها ربا نهی نشده بلکه به آن سفارش هم شده است.

 

در مجموع هدف تشکیلات بهائیت از فعالیت اقتصادی در پیام ساده از سرویس جاسوسی بیت‌العدل این گونه مطرح شده است:

باید فعالیت‌های فزونی یافته ما در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان وسیله ای جهت تقویت و تعمیم امر تبلیغ به عنوان ظهور عظیم‌تر ایمان در صحنه عمل مشاهده شود. زیرا اگر توسعه امر تبلیغ تداوم نیابد نمی‌توان به حصول موفقیت برای این بعد توسعه یافته فرایند تحکیم امیدوار بود.

 

با این وصف، در این پیام با صراحت عنوان شده که پرداختن به فعالیت‌های اقتصادی صرفاً ابزاری برای جذب عضو می‌باشد و از این رو باید نسبت به این ترفند آنها آگاه بود. در حقیقت چنین فرقه‌هایی نه تنها به اقتصاد بلکه به هرچیزی نگاهی ابزاری دارند تا جایی که ازدواج و حتی روابط شخصی آنها نیز بر مدار منفعت تشکیلات بنا شده است.

 

اخیراً نیز تشکیلات بهائیت سازمانی تحت عنوان OSED یا همان دفتر توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی راه‌اندازی کرده است. وظیفه این سازمان تامین هزینه‌های گزاف مبلغان جریان می باشد. لازم به ذکر است بهائیانی که در ایران حضور دارند نیز نقش قابل توجهی در تامین این هزینه ها دارند.

تامین مالی سرویس جاسوسی بیت‌العدل

با این وصف امروزه بهائیان با رخنه در اقتصاد ایران هزینه های فعالیت سرویس جاسوسی بیت العدل را تأمین می‌کنند و این در حالی است که آنها به دروغ شعارهایی مانند وحدت عالم انسانی و امثال آن را مطرح می نمایند.

 

امروز توان مالی مهره‌های بهایی به اقداماتی چون راه اندازی کمپین های تبلیغی برانداز ضد ایرانی و یا فعالیت های ضد اسلامی اختصاص پیدا کرده است. از این رو آنها از ظرفیت های اقتصادی کشور در راستای لطمه زدن به ایران و اسلام استفاده می کنند.

 

انتهای پیام

منبع: رهپویان هدایت