اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت

0

Views: 10

 

اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت

 

مطالعه ادیان مروج بت پرست نشان می دهد که اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت امری رایج بوده است. کِرسی گریوز (1)، کتابی دارد با عنوان «جهان با شانزده مصلوب» (2) و در این کتاب نشان می دهد که پیش از مسیح، پانزده خدا وجود داشته که برای نجات بشریت، فدا شدند. در این نوشتار به برخی از این خدایان اشاره می شود.

 

کریشنا

کریشنا، یکی از خدایان سه گانه آیین هندوئیسم است. این خدا در حدود 1200 سال پیش از میلاد در متورا متولد شد. کریشنا پس از انجام معجزاتی، در حالی که به درختی تکیه داده بود، هدف تیری قرار گرفت و کشته شد. پس از آن نیز با قامتی تابناک، روانه آسمان شد و مورد استقبال دیگر خدایان قرار گرفت. چنین شد که از آن واقعه به بعد، زمین در سیاهی و تاریکی فرو رفت.

 

 

اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت
کریشنا، خدای مصلوب هند

 

هندوها بر این باورند که کریشنا از خدایانی بود که در جسم آدمی قرار گرفت و جان خود را فدا کرد تا مرگ وی، کفاره گناهان بشر باشد.

پروفسور هیگینز (3) هنگام بررسی تصاویر مربوط به کریشنا، آثار سوراخ شدگی پا در این تصاویر مشاهده نمود؛ درست همان گونه که انجیل لوقا، از سوراخ های دست و پای مسیح سخن می گوید. علاوه براین، در تاریخ و سنت این ادیان می آید که این دو خدا، هر دو پس از مرگ به دوزخ رفتند.

 

به طور کلی، شباهت های بی شمار کریشنا و مسیح، بسیاری از اندیشمندان حوزه ادیان را به این تکر واداشت که شاید این دو خدا، در اصل یک خدا باشند.

 

دیونیسوس

از جمله مواردی که نشان می دهد، اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت نیز وچود داشته، زندگی دیونیسوس، خدای یونانی است. او فرزند زئوس و سمله بوده و از ران زئوس، پادشاه خدایان متولد شد. دیونیسوس، آب را به شراب تبدیل نمود و از این رو، ایزد شراب، میگساری و کشاورزی در یونان باستان نام گرفت. بنابراین، در رم و یونان باستان، پرستش این خدا با مراسم شراب خواری همراه می باشد.

اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت
دیونیسوس، خدای مصلوب یونان

 

فردریک هولدرین (4) از جمله افرادی است که مسیح را با دیونیسوس مقایسه می کند و برخی از شباهت های آن دو را نشان می دهد:

  • هر دو نجات دهنده بشریت بودند، چرا که دیونیسوس، مردم را از خشم پنتئوس نجات داد و مسیح نیز بشر را از خشم خدای پدر رهانید.
  • هم دیونیسوس و هم مسیح، در اواخر ماه مارس کشته شدند.
  • هر دو به صلیب کشیده شدند؛ دیونیسوس از درختی آویزان شد و مسیح را بر تکه ای چوب میخکوب کردند.
  • هر دو، بره نام گرفتند. پیروان دیونیسوس، هر ساله بره ای را به یاد او قربانی می کنند. عیسی مسیح نیز بره خدا دانسته می شود که قربانی شد.
  • دیونیسوس و مسیح، بعد از مرگ شان، سه روز در جهنم ظهور نمودند. پس از آن بود که زنده شدند و به آسمان ظهور کردند.
  • مرگ و رستاخیز دیونیسوس با نان و شراب، که سمبل جسم و خون او بود، جشن گرفته می شد؛ درست همان طور که مسیح نیز با نان و شراب به عنوان سمبل جسم و خونش به یاد آورده می شود.

 

کواگزالکوته

فاتحان اروپایی، پس از ورود به سرزمین های آمریکای مرکزی با کواگزالکوته، از اساطیر و خدایان مکزیک آشنا شدند که 578 سال پیش از میلاد می زیست. مطابق با اساطیر مکزیک، این خدا در اواخر عمر خویش مصلوب می شود تا دردهای بشر را تسکین دهد. یکی از بشقاب های دوران باستان که حاوی ماجرای زندگی و مرگ این خداست، نشان می دهد که او را در باغی به صلیب کشیدند و یکی دیگر از این بشقاب ها، ماجرای مصلوب شدن او را بر روی کوهی به تصویر می کشد. نکته جالب اینجاست که تصویر مصلوب شدن کواگزالکوته در باغ، دقیقا همان تصویری است که سنت ژوستین از حالت مسیح بر صلیب ارائه می کند.

 

اعتقاد به فدا در مسیحیت
کواگزالکوته، خدای مصلوب مکزیک

 

در این میان، برخی از تصاویر موجود پیرامون داستان مصلوب شدن کواگزالکوته نشان می دهد، این خدا، همراه با دو دزد مصلوب شده است. در این تصاویر، اطلاعاتی درباره مرگ، تدفین، نزول به جهنم و حتی بازگشت کواگزالکوته در روز سوم نیز به چشم می خورد که این امر نیز گواهی بر شباهت های اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت و پس از آن ظهور مسیح می باشد. افزون بر این، در زندگی این اسطوره مکزیکی، داستان هایی مانند چهل روز روزه، سوار شدن بر الاغ، تطهیر در معبد، غسل تعمید، فراموش کردن گناه دیگر و آغشته شدن به روغن نیز وجود دارد که شباهت های فراوان آن با ماجراهای نقل شده در انجیل، پیرامون زندگی مسیح را نشان می دهد.

 

موضوعات مرتبط:

آموزه گناه نخستین (بخش اول)

 

 

کلام آخر

مشخص است که کریشنا، دیونیسوس و کواگزالکوته، خدایانی هستند که قرن ها پیش از مسیح زندگی می کردند و در اواخر عمر مصلوب شدند. این خدایان که در الهیات مسیحی تکفیر می شوند، نماد اعتقاد به فدا پیش از مسیحیت می باشند. تمامی این ادیان از خدا-انسانی سخن می گوید که به زمین می آید، جان خود را برای نجات بشر فدا می کند و در نهایت به آسمان می رود. این ماجرا بعدها از زبان کلیسا، با رنگی جدید و به عنوان ماجرای زندگی خدای مسیحیت نقل می شود. از این روست که ویل دورانت می نویسد:

“مسیحیت، بت پرستی را نابود نکرد، بلکه آن را مورد اقتباس قرار داد… یونانیان باستان، مردم مصر و ساکنان آسیای میانه به خدای نجات بخشی اعتقاد داشتند که کشته می شود تا خویش را فدای فرزندان انسان نماید”.

 

 

پی نوشت ها:

1) Kersey Graves

2) The World’s Sixteen Crucified Saviors

3) Higgins

4)Friedrich Holderlin

 

 

منابع:

کتاب “درسنامه مسیحیت”، نویسنده “محمد کاشانی”