امام باقر وتحمل توهین مسیحی-حقوق ادیان و عمل معصومین-3

امام باقر وتحمل توهین مسیحی
0

Views: 61

توهین مسیحی به امام باقر علیه السلام و برخورد ایشان!

امام باقر وتحمل توهین مسیحی

امام باقر وتحمل توهین مسیحی

مردی مسیحی به امام باقر علیه السلام گفت:

تو بقری ( با عذر خواهی خدمت امام باقر علیه السلام یعنی: گاوی ) !!

امام باقر علیه السلام فرمودند: من باقر هستم.

ان شخص مسیحی دوباره گفت: تو پسرِ زن آشپزی!

امام باقر علیه السلام فرمودند: آشپزی پیشه او بود.

مسیحی دوباره خطاب به حضرت توهین دوباره کرد و گفت: تو پسرِ زن زنگیِ سیاهِ بد دهن هستی!

حضرت فرمودند: اگر تو راست می گویی، خداوند او را ببخشاید، و اگر دروغ می گویی، خداوند تو را ببخشاید.

مسیحی پس از برخورد صبورانه امام باقر علیه السلام اسلام آورد. ( 1 )

جمع بندی:

توجه به 3 نکته نسبت به رفتار امام باقر وتحمل توهین مسیحی ضروری است:

نکته 1: شخص توهین کننده مسلمان نبود و چه بسا که احترام معصومین علیهم السلام در برابر مسلمین بسیار کریمانه تر بوده است.

نکته 2: شخص مسیحی در جغرافیای مسلمانان، به امام باقر علیه السلام توهین کرد.

نکته 3: مرد نصرانی صرفا به یک توهین اکتفا نکرد، بلکه او سه توهین پی در پی به امام باقر علیه السلام می کند اما حضرت با صبر فعّال با آن شخص برخورد کردند

همین سه نکته باعث تغییر نگرش در شخص مسیحی شد و نصرانی صرفا در زمان کوتاهی به ائین اسلام گرایش پیدا می کند.

ملاحظه رفتار معصومین علیهم السلام در مقابل مخالفین و پیروان ادیان دیگر در ادوار مختلف، همیشه یکسان و با احترام و صبر فعّال بوده است و این رفتار باید الگوئی برای جامعه اسلامی که خود را رهرو معصومین می داند باید باشد.

  1. المناقب، ابن شهر اشوب، ج 4، ص 207

قال له ( ای الامام الباقر علیه السلام ) نصرانی: انت بقر! قال: انا باقر له . قال: انت ابن الطباخه ! قال: ذاک حرفتها . قال: انت ابن السوداء الزنجیه البذیه ! قال : ان کنت صدقت غفر الله لها ، و ان کنت کذبت غفر الله لک . قال : فاسلم النصرانی.

 

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره 1

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره 2

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره 4