امام علی ورفتار عادلانه با مسیحی-حقوق ادیان و عمل معصومین-2

0

Views: 27

امام علی علیه السلام ورفتار عادلانه با شخص مسیحی

رفتار عادلانه امام علی علیه السلام با شخص مسیحی

امام علی ورفتار عادلانه با مسیحی

امام علی علیه السلام در مسیر بازار، به شخص مسیحی برخورد نمودند که در حال فروش زرهی بود.

امام علی علیه السلام زره را شناختند و گفتند: این زره من است، و میان من و تو قاضی مسلمانان داوری کند.

آن ها به قاضی رجوع کردند و شریح قاضی به امام علی علیه السلام عرض کرد بفرمایید:

حضرت فرمودند: این زره من است که مدتی است گم شده.

شریح رو به مسیحی کرد و گفت: تو چه می گوئی؟

مسیحی گفت: من امیر مومنان را تکذیب نمی کنم؛ اما زره، زره من است. آیا شما شاهدی دارید؟

امام علی علیه السلام فرمودند:

شریح درست می گوید ( و من چون شاهد ندارم نمی توانم زره را از آن فرد بستانم).

در این جا شخص مسیحی گفت:

من گواهی می دهم که این احکامِ پیامبران است که امیر مومنان به محکمه می آید و قاضی علیه او داوری می کند. ای امیر مومنان! سوگند به خدا، این زره توست. من در پی سپاه، به دنبال تو بودم که از شترت افتاد و من آن را برداشتم. شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست و محمد رسول خداست.

امام علی علیه السلام فرمودند:

اما حال که اسلام آورده ای، زره از آنِ تو باشد، و اسب گران بهائی نیز به آن شخص مسیحی بخشیدند. (1)

جمع بندی:

امام علی علیه السلام ورفتار عادلانه با شخص مسیحی ابراز کردند و با این که حاکم جامعه بودند اما در مقابل حکم اسلام تسلیم بودند هر چند این حکم به نفع شخص مسیحی و غیر مسلمان بود.

در خصوص رفتار منصفانه و حتی بزرگمنشانه اهل بیت علیهم السلام با پیروان ادیان دیگر بسیار است و این سیره باید الگوی جامعه اسلامی قرار گیرد.

 

  1. البدایه و النهایه، ج 8، ص 4.

 

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره 1

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره 3

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره 4