امام علی و تحمل توهین یهودی-حقوق ادیان و عمل معصومین-۵

0 1,101

Visits: 91

امام علی علیه السلام و تحمل توهین های  یهودی در مسجد:

امام علی علیه السلام و تحمل توهین های یهودی

( امام علی و تحمل توهین یهودی )

روزی امیر المومنین علیه السلام فرمودند:

از من بپرسید، که از هیچ چیز پایین تر از عرش از من پرسش نمی شود، مگر آن که پاسخش را می دهم و پس از من کسی جز نادان ادعا کننده یا دروغ گوی افترا زننده، چنین نمی گوید. ( این تعبیری  دیگر از سلونی قبل ان تفقدونی است )

در این هنگام مردی از گوشه ی مسجد، در حالی که کتابی بر گردن داشت، که گوئی مصحب بود، برخاست.

آن مرد، گندمگون و لاغر و بلند قامت با موهای مجعّد و گویا از اعراب یهود بود.

با صدای بلند گفت: ای آن که ادعای چیزی دارد که نمی داند، و چیزی را که نمی فهمد به گردن می گیرد! من سوال می کنم، پس جواب بده.

یاران و شیعیان علی علیه السلام از هر طرف به او یورش بردند و قصد جانش را کردند که امام آنان را نهی کرد و به ایشان فرمود:

او را واگذارید و در باره اش شتاب مکنید، چرا که با سبک سری، حجت های خداوند برپا نمی شود و برهان های خداوند، آشکار نمی گردد.

… آن مرد گفت مسافت بین مشرق  مغرب چقدر است؟ و پس از آن سوال های زیادی پرسید و جواب ها را دریافت نمود.

پس از سوال و جواب های متعدد آن یهودی سر خود را تکان داد و گفت:

شهادت می دهم که خایی جز الله نیست و شهادت می دهم که محمد، رسول خداست. ( ۱ )

جمع بندی:

امام علی علیه السلام در زمانی که حاکم بودند در مسجد، با توهین های شخصِ یهودی بدون عجله و با حوصله برخورد کردند و همین رفتار امام علی علیه السلام با توهین های شخص یهودی سبب شد که آن شخص مسلمان شود و این رفتار از سوی امام نیز همسان تمام رفتارهائی بوده که در سیره تمام اهل بیت علیهم السلام در تمام احوالات، نمود داشته است.

طبیعتا تمام پیروان معصومین علیهم السلام باید همین مسیر را ادامه دهند.

 

  1. المحتضر، ص ۸۸٫

 

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره ۱

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره ۲

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره ۳

حقوق ادیان دیگر در عمل معصومین-شماره ۴