بشر چه نیازی به مهدویت دارد؟

انتظار مهدویت
0

Views: 40

مسأله مهدویّت در اسلام یک فلسفه بزرگ است،اعتقاد به ظهور منجی است.

نه در شعاع زندگی یک قوم و یک ملّت و یا یک منطقه و یا یک نژاد بلکه در شعاع زندگی بشر.

مربوط به این نیست که یک منجی بیاید و مثلا شیعه را یا ایران را یا آسیا را یا مسلمانان جهان را نجات دهد، مربوط به این است که یک منجی و مصلح ظهور کند و تمام اوضاع زندگی بشر را در عالم دگرگون کند و در جهت صلاح و سعادت بشر تغییر بدهد.

در عصر علم و دانش، که بشر زمین را در زیر پای خود کوچک می‏بیند و آهنگ تسخیر آسمانها را دارد، خطری بشریّت را تهدید می‏کند؟

بشر نیازی به چنین مدد غیبی دارد؟

انحرافات بشر بیشتر از ناحیه غرایز و تمایلات مهار نشده است؛ از ناحیه شهوت و غضب است، از ناحیه افزون طلبی، جاه طلبی، لذّت طلبی و بالاخره نفس پرستی است.

بشر علم را همچون ابزاری برای هدفهای خویش استفاده می‏کند، امّا هدف بشر چیست و چه باید باشد؟ علم دیگر قادر نیست هدف های بشر را عوض کند؛

ارزشها را در نظرش تغییر دهد،

مقیاسهای او را انسانی و عمومی بکند.

آن دیگر کار دین است

کار قوّه‏ ای است که کارش تسلّط بر غرایز و تمایلات حیوانی و تحریک غرایز عالی و انسانی اوست.

علم همه چیز را تحت تسلّط خویش قرار می‏دهد مگر انسان و غرایز او را.

انسان علم را در اختیار می‏گیرد و در هر جهت که بخواهد آن را به کار می‏برد؛ امّا دین انسان را در اختیار می‏گیرد، جهت انسان را و مقصد انسان را عوض می‏کند.

ویل دورانت در مقدّمه لذّات فلسفه درباره «انسان عصر ماشین» می‏گوید: «ما از نظر ماشین توانگر شده‏ایم و از نظر مقاصد فقیر.»[1]

انسان عصر علم و دانش با انسان ما قبل این عصر در اینکه اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است هیچ فرق نکرده است.

علم نتوانسته است آزادی از هوای نفس را به او بدهد.

انسان های زورگوی تاریخ، با همان ماهیّت به علاوه مقدار زیادی نفاق و دورویی و تظاهر بر جهان حکومت می‏کنند با این تفاوت که علم دست آنها را درازتر کرده است،

تیغ یک ذرعی‏ شان تبدیل شده به موشک بمب‏ افکن قارّه پیما. [3]

بنابر این سخن از  مهدویت و منجی نیاز واقعی بشر امروز است.

اعتقاد به منجی می تواند تحولی اساسی در زندگی ما ایجاد کند.

 

انتظار مهدویت

منبع :

پایگاه علمی فرهنگی شهید مطهری

کتاب نگین آفرینش، محمد امین بالادستیان

[1] – لذّات فلسفه، بخش دعوت، پاراگراف آخر