برگی از تاریخ جنایات یهودیان صهیونیستی

0 26

Visits: 7

 

 بعد از مهاجرت یهودیان اقصا نقاط کشورهای جهان به مناطق اشغالی فلسطین، روسای صهیونیستی برای شروع استقرار رژیم به جنایت‌هایی دست زدند که یک نمونه آن را از کتاب سازمان یهودی و صهیونیستی در ایران چاپ انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی به صورت خلاصه بیان می کنیم.

پیش از جنگ ۱۹۴۸ حدود ۶۵۰ هزار عرب در سرزمین هایی که قرار بود به دولت اسرائیل بدا گردند، سکونت داشتند. در سال ۱۹۴۸ تعداد ۱۶۰ هزار نفر از آنان باقی ماندند. به دلیل زاد و ولد زیاد، اعقاب آنان در پایان ۱۹۷۰، ۴۵۰ هزار نفر بودند. اتحادیه حقوق بشر اسرائیل فاش می کند که از ۱۱ ژوئن ۱۹۶۷ تا ۱۵ نوامبر ۱۹۶۹ بیش از ۲۰۰ هزار خانه اعراب در اسرائیل و کرانه غربی رود اردن با دینامیت منفجر شده اند.

 

اسرائیل که به سیاست توسعه طلبانه خود پایبند است مهاجرت یهود را تشویق می‌کند و به حسب قاعده از بازگشت آوارگان فلسطینی به میهنشان جلوگیری می نماید. سرنوشت بی‌نصیبی که بهره اقلیت عرب بوده در سطور چنین سیاستی ثبت گردیده است. تبعیض نژادی که افراد در اقلیت عرب در چنگال آن اسیر هستند جز تسریع عزیمت عرب از فلسطین، به منظور اینکه استقرار روز افزون مهاجران یهودی را تسهیل کند مقصودی ندارد.

توجیهات مذهبی یهودیان صهیونیستی

در اجرای نیات سازمان ملل طبق تصمیم شماره ۳۰۲ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۴۹ دفتر معاضدت ها و مساعی سازمان ملل متحده برای آوارگان در شرق نزدیک تاسیس گردید. در سال ۱۹۶۶ نام ۱۴۰۰ نفر آواره فلسطینی در این دفتر ثبت شده بود و در حدود ۹۰۰ هزار نفر آنان در اردوگاه هایی که در اردن و سوریه لبنان و در نوار غزه تاسیس شده بود زندگی می‌کردند.

 

البته در این زمینه هم همه این وحشی گری ها با توجیه مذهبی و با استناد به منابع دینی و اعتقادی نیز ظهور می‌یابد. ژنرال موشه دایان در تاریخ ۱۰ اوت ۱۹۶۷ می‌گوید: اگر کتاب مقدس به ما تعلق دارد، اگر خود را به عنوان امت این کتاب تلقی می‌کنیم، بایستی تمام سرزمینهای کتاب مقدس را در تملک خویش داشته باشیم.

 

ساکنین مناطق فلسطین اشغالی مانند دیر یاسین، کفر قاسم، خانی یونس و… از هجوم وحشیانه یهودیان و جنایت بیشمار همراه با آن همه مقدمات مرموزانه چنان ترس و نا امیدی برای صاحبان اصلی سرزمین فلسطین به وجود آوردند که عطای سرزمین موعود را به لقای سردمداران صهیونیسم بخشیدند و فرار را بر قرار ترجیح دادند و پدیده تازه‌ای در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل به ثبت رساندند که خود از نقاط شگفت آور این مجموعه ناموزون و ناقص الخلقه است.

 

ا‌نتها‌ی پیا‌م

منبع: رهپویان هدایت