تثلیث در ادیان قبل از مسیحیت

تثلیث در ادیان قبل از مسیحیت
0

Views: 49

تثلیث در ادیان قبل از مسیحیت

تثلیث ادیان قبل مسیحیت :>>

از گذشته نگاه سه گانه به آفرینش در ادیان مشرک معمول بود. این دسته های سه تایی یا آسمان، زمین و زیرِ زمین بود. یا آنچه در زندگی انسان مهم بوده است، مانند خورشید و ماه و آتش، یا فرآیند سه گانه زندگی انسان، تولد و زندگی و مرگ یا سه حالت خورشید، طلوع و ظهر و غروب.

قدرت خدایان بین این سه قلمرو تقسیم می شد و هرخدا مأمور رسیدگی به یک قلمرو بود. اصولا در تفکر انسان ابتدایی جهان سه مرحله ای بود. او برای تمام بخش های جهان هستییی سه مرحله تصور می کرد و به هر کدام شأنی الوهی می داد.

مصر یکی از مهمترین خاستگاه های تثلیث در ادیان ابتدایی قبل از مسیحیت است؛ در آیین مصر خدایان بسیاری وجود داشتند که بیشتر در گروه های سه تایی تقسیم می شدند.

  • تثلیث خاندان پنتئون

تثلیث خدای مصریان باستان از اوزیریس (پدر)، ایزیس (مادر) و هروس (پسر) تشکیل می شد. طبق اساطیر مصری، اوزیریس با خواهرش ایزیس ازدواج کرد و صاحب هروس شد. برادرش ست او را کشت اما همسرش جسد وی را یافت و با کمک خدایان دیگر اوزیریس زنده شد و خدای اموات نام گرفت. ارواح قبل از اینکه بتوانند در جهان دیگر زندگی کنند، باید از برابر اوزیریس بگذرند و تنها او می توانست جاودانگی ببخشد.

  • تثلیث آمون، موت، خونس

سه خدای آمون (خدای خدایان و خدای خورشید)، موت (ایزدبانوی مصر) و خونس (خدای ماه) یکی دیگر از تثلیث های مصری را تشکیل می دهند.

  • تثلیث خدایان المپ

یونان نیز یکی دیگر از خاستگاه های تثلیث است. در یونان باستان معمولا خدایان در دسته های سه تایی پرستش می شدند.زئوس در اساطیر یونانی پادشاه خدایان و فرمانروای کوه المپ است. او خدای خدایان و معادل پدر در تثلیث شمرده می شود، پوزئیدن فرمانروای دریاها و هادس حاکم دنیای زیرین شدند.

  • تثلیث خاریتس

سه الهه خاریتس در اساطیر یونانی سه الهه رحمت شناخته می شوند. مجسمه و تصاویر این سه الهه به صورت سه دختر برهنه یا نیمه برهه در موزه ها وجود دارد.

  • تثلیث مویرای

سه الهه مویرای، آتروپوس (خدای گریزناپذیر)، لاکیسیس (خدای قرعه)، کلوتر (خدای بافنده) سه دختر خدای خدایان زئوس و تمیس بودند.

  • تثلیث الهه انتقام

الهه انتقام نام سه الهه به نام های آلکتو، مگایرا و تیسوفه است. آنان محرمان و قاتلان را تعقیب و مجازات می کردند.

  • تثلیث اینانا، ایشتار، عشتروت

در بین النهرین نیز خدایان تثلیثی بسیاری حکومت می کردند. در میان رودان قدیم سه ایزدبانو به نام های اینانا، ایشتار، عشتروت خدایی می کردند.اینانا ایزدبانوی سومری عشق و جنگاوری بود، عشتروت ایزدبانوی فنیقی باروری و زیبایی و استار الهه جنگ و باروری و حاصل خیزی بود.

  • تثلیث تریمورتی

علاوه بر مصر و یونان، هند نیز از خاستگاه های خدایان تثلیثی به شمار می آید. تثلیث هندو یکی از تثلیث هایی است که قرن ها پیش از مسیح وجود داشته است. در این آیین خدایان سه گانه فراوانی وجود دارد. یکی از تثلیث های این آیین عنوان تریمورتی شناخته می شود که از سه خدای برهما (ایزد آفرینش)، ویشنو (خدای محافظ)، شیوا (خدای هلاکت) تشکیل شده است.

  • تثلیث ترادوی

همسران برهما، شیوا، ویشنو تثلیث ترادوی ایزدبانوهای سه گانه هندوستان را تشکیل می دهند. سرسوتی، همسر برهما، ایزدبانوی آموزش، هنر و خنیانگری است. لاکشم، همسر ویشنو، ایزدبانوی ثروت، غلع، گله، زمین، طلا و نقره است و پاراواتی، همسر شیوا، ایزدبانوی ویرانی و جوان سازی است.

  • تثلیث در مسیحیت

در میان مطالب عهد عتیق کتاب مقدس مسیحیت هیچ اشاره ای به خدای تثلیثی نشده است. صدها سال انبیای الهی به پیروانشان آموختند که فقط خدای یگانه را بپرستند. دین شناسان بر این باورند که مسیحیان نخستین هیچ اعتقادی به تثلیث نداشتند و مسیح را پیامبر و برگزیده خدا می دانستند.

شروع اعتقاد به تثلیث در میان مسیحیان به شورای نیقیه در سال 325 میلادی مربوط می شود که کنستانتین امپراطور آن دوره شورایی را میان بزرگان مسیحیت برقرار می کند، تا اختلاف میان عده ای از مسیحیان که به یگانگی خداوند معتقد بودند و عده ای دیگر که مسیح را به عنوان خدا پذیرفته بودند حل شود.

این شورا که حدود یک ماه طول کشید سرانجام با دخالت مستقیم کنستانتین به نفع معتقدین به تثلیث پایان یافت و اعتقاد به الوهیت عیسی مسیح جز مسلمات اعتقادی مسیحیت گردید.

 

برگرفته از کتاب درسنامه مسیحیت