تفکر نوین دین جدید ساختگی

تفکر نوین
0

Views: 11

بسیاری از شخصیت‌های جنبش تفکر نوین به صورت سازمان یافته در اقصا نقاط دنیا با نسخه های بومی شده این تفکر برای جوامع هدف از طریق سمینار کتاب‌ها سایت‌ها رسانه‌ها و عضوگیری در مراکز معنوی به ارائه این اندیشه پرداخته‌اند.

تفکر نوین با ادعای ناکارآمدی ادیان الهی سعی دارد خود را دین جدیدی معرفی کند که می تواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان بوده و جایگزین ادیان توحیدی شود.

جامعه جهانی امروز به دلیل دوری از آموزه های وحیانی و الهی دچار بحران های روحی و اجتماعی بسیاری شده است. مردم دنیا از وضع موجود خسته شده اند و با وجود تلاش های وسیع و همه جانبه نظام‌های لیبرال سرمایه‌داری برای دین زدایی، مردم تشنه معنویت و باورهای فرامادی هستند. آنها به دنبال الگویی برای پاسخگویی به نیازها و حل بحرانهای روحی و روانی و اجتماعی و … می گردند تا از این وضعیت آشفته رها شده و به آرامشی پایدار دست یابند.

ابرقدرت‌ها که وضع موجود منافع آنها را تامین می‌کند برای سوار شدن بر این موج حقیقت یابی مردم جهان، به فکر چاره افتادند. چرا که بازگشت مردم به باورها و بینش‌های صحیح ادیان الهی چون اسلام، که پاسخ مشخص و درستی به نیازهای انسان دارد پایه‌های قدرت و نظام سرمایه داری را به تزلزل انداخته و این نظام پوشالی را به نابودی می کشاند.

نظام سرمایه داری و ایجاد معنویت های جدید

لذا کانون‌های تفکر نظام لیبرال سرمایه‌داری برای به انحراف کشاندن این سیر تکاملی انسان و معنویت خواهی جهانی اقدام به تاسیس کانون های تفکر و مراکز آینده پژوهی وابسته به خود ولی در ظاهر مستقل نموده و برای بیرون رفت از این بحران راهبرد ارائه می‌دهند.

این کانال های تفکر و مراکز آینده‌پژوهی به فکر چاره اندیشی و ارائه مدل‌هایی از معنویت هستند که با مبانی و ارزشهای آن هماهنگ باشد. نظام لیبرال سرمایه داری اجازه نخواهد داد که الگوهای رقیب خصوصاً اسلام، برای پاسخ به نیاز معنوی انسان معاصر رواج پیدا کند. بنابراین با هر نیرنگی سعی دارند رقبا را از صحنه خارج کنند و معنویتی جایگزین را با استفاده از پشتوانه های رسانه ای و تبلیغاتی خود در دنیا ترویج می‌کنند. پس از اشاعه آن نهایت تلاش خود را برای حفظ و حمایت از آن به کار می‌برند.

این تفکر به ظاهر معنوی و انسانی اما در باطن تفکر به زنجیر کشیدن باور انسان ها در جهت منافع غرب را «تفکر نوین» می‌نامند. که جامعه شناسان دین پژوهان غربی آن را «ادیان بدیل»، «جنبش‌های نوپدید دینی» و «ادیان جدید» می‌نامند. تفکر نوین با ادعای ناکارآمدی ادیان الهی سعی دارد این جریانات وابسته به خود را دین جدید معرفی کند که می تواند پاسخگوی تمام نیازهای انسان بوده و جایگزین ادیان توحیدی شود.

رهبران معنوی جهان

کسانی که این تفکر را رواج می‌دهند «رهبران تکاملی» یا «رهبران معنوی جهان» نامیده می‌شوند. به عنوان نمونه می توان از کن ویلبر، اروین لازلو، نیل دونالد، والش دیپاک چوپرا و باربارا مارکس هابارد، برایان تریسی، دبی فورد، اسکاول شین، وین دایر و… نام برد و به بررسی آثار آنها پرداخت.

بسیاری از شخصیت‌های جنبش تفکر نوین به صورت سازمان یافته در اقصا نقاط دنیا با نسخه های بومی شده این تفکر برای جوامع هدف از طریق سمینار، کتابها، سایت‌ها، رسانه‌ها و عضو گیری در مراکز معنوی به ارائه این اندیشه ها پرداخته اند.

در ایران شخصیت‌های در قالب روانشناسی موفقیت و کسب و کار و قانون جذب به ترویج این تفکر مشغولند. از جمله علیرضا آزمندیان، محمود معظمی، احمد حلت، مجتبی حورایی، علیرضا شیری، دکتر فرهنگ، محمد عرشیانفر و غیره.

متاسفانه در ایران حدود ۵۰۰ نفر به عنوان روانشناسی موفقیت، کسب ثروت، کسب و کار، قانون جذب و مباحث انگیزشی و… مشغول به فعالیت هستند.

کلید واژه های این مباحث عبارتند: از شعور برتر، راه های موفقیت، هوشمندی، دین شخصی، انرژی مثبت و منفی، قانون جذب، قدرت برتر، فکر مثبت، هوش برتر، درمانگر روحی، متافیزیک، ماوراء، مثبت اندیشی، مراقبه، خدای درون، کارما، جذب ثروت، ارتباط با فرشتگان، شفا دهندگی، ارتباط با کائنات، رهاسازی، روانشناسی موفقیت، تکنولوژی فکر، مهندسی ذهن، نامه به خدا، شکر گزاری، اسرار کوانتومی، اشرف مخلوقات، تجسم خلاق و….(۱)

پی نوشت: ۱_ پایگاه تخصصی نقد عرفان‌های کاذب

انتهای پیام

منبع: پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب