جریان مسیحیت صهیونیست مخرب اذهان کودکان

An Israeli boy plays with a rifle during a traditional display of military weapons in the West Bank Jewish settlement of Tekoa on May 10, 2011 to mark the 63rd anniversary of Israel's declaration of Independence. AFP PHOTO/GALI TIBBON (Photo credit should read GALI TIBBON/AFP/Getty Images)
0

Views: 6

 

کلید موفقیت برای ساختن و مهندسی افکار کودکان و نوجوانان در ناآگاه نگاه داشتن است تا بشود آنها را تحت کنترل خود قرار داد. این تکنیک کاملا در میان مسیحیت صهیونیست دنبال می شود و این مغز شویی، کنترل ذهن، مجاب سازی تحمیلی و ساختن تفکر افراد از مهمترین تکنیک ها برای تسلط بر اندیشه است.

به گزارش فاران نیوز، اندیشمندان، رسانه های مدرن قرن 21 را شامل چهار کارکرد سرگرمی، اطلاع رسانی، آموزش و انتقال دانسته اند. در این بین کارکرد سرگرمی نسبت به دیگر کارکردها از اهمیت بیشتر و محوری تری برخوردار است. سیاست سازان از این طریق بر قلب و ذهن انسان (که بیشتر کودکان، نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد) سایه می افکنند و به کنترل آنها می پردازند.

کلید موفقیت برای ساختن و مهندسی افکار کودکان و نوجوانان در ناآگاه نگاه داشتن است تا بشود آنها را تحت کنترل خود قرار داد. این تکنیک کاملا در میان مسیحیت صهیونیست دنبال می شود و این مغز شویی، کنترل ذهن، مجاب سازی تحمیلی و ساختن تفکر افراد از مهمترین تکنیک ها برای تسلط بر اندیشه است.

در حقیقت ساختن فکر و ذهن و یا بازسازی فکری برای کودک و نوجوان در فرقه ها مقوله ای سریع و یکباره نیست بلکه روند تدریجی تغییر در رفتار و کردار از سوی سرکرده های فرقه ها دنبال می شود. در قالب مثال می توان از وزن اضافه کردن افراد که به مرور شکل می‌گیرد نام برد! بنابراین بازسازی فکری یک کوشش وسیع برای تغییر نحوه نگرش فرد به جهان  است که رفتار او را عوض می کند.

جریان مسیحیت صهیونیست از فرقه هایی است که با رویکردی نوین نسبت به تبلیغ و تبشیر کودکان و نوجوانان به فعالیت می پردازد. در این سال ها تعداد زیادی از اقلام تبلیغی مسیحی برای کودکان ساخته شده و در فضای مجازی قرار گرفته است.

متاسفانه، کودکانی که با خوراک مسیحیت تبشیری رشد می یابند دارای آن شخصیت یا معلومات اصیل نیستند تا هنگامی که با جهانی از دیدگاه ها و تئوری ها روبرو می شوند امکان بررسی درست از نادرست را داشته باشند و سره را از ناسره تمایز دهند.

بچه­ ها سیستم قطب­‌بندی شده درست/غلط، خوب/بد، مقدس/شیطانی را از این رسانه ها و این نوشته ها می­‌پذیرند. آنان به دلیل قرار گرفتن در آموزه های مسیحی که تعقل را در مفاهیم اصیل به کناری می نهد و نفی می کند (مانند مقوله اثبات خداوند و جریان تثلیث و…) به مرور توان درک حقیقت را از دست می دهند.

اینگونه باید گفت که جایگاه کودکان برای حفظ حیات در فرقه‌ها بسیار با اهمیت است. جریان تبشیر نیز به عنوان یکی از فعال‌ترین فرقه‌های داخل کشور از بدو فعالیت به وضوح این اهمیت را دریافته و بر روی این قشر برنامه ریزی خاصی کرده است.

همان جریان صهیونیستی که تعالیم اسلامی را برای کودکان مخرب و مضر می داند و خود از سویی به آموزش مطالب پر تحریف کتاب مقدس می پردازد. مسیحیت صهیونیستی که به دروغ ادعا می کند باید کودک را از خشونت به دور داشت ولی خود در آموزه هایش (مرور کنید آموزش های صهیونیست ها برای کودکان را)  خشونت را ترویج کرده و شیوه استفاده از سلاح برای کودکان را می آموزد…

انتهای پیام

منبع: انجمن رهپویان هدایت