خطر افزایش مدعیان دروغین 

0

Views: 3

 

گرچه به جهت ظاهر سازی های هدفمند این سرکرده ها، در نظر برخی افراد رفتار این فرقه ها اینگونه نشان داده می شود که چندان هم از اصول و عقاید دور نیستند، ولی اگر با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد می توان زوایای انحراف در آن را کاملا مشاهده کرد.

به گزارش فاران نیوز، به طور معمول گسترش پیدا کردن فعالیت های مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی که با پشتوانه دین ظهور و بروز پیدا می کنند و خود را به تشیع و اسلام مرتبط می دانند، با سرویس ها خارجی ارتباط دوسویه ای دارد. سطح تبلیغات و پوشش خبرهای این نوع گروه ها برای رسانه های ضد انقلاب (بیشتر رسانه های فضای مجازی) موضوع مهمی است که به روش های مختلف به آن می پردازند.

فرقه های مذکور که ید طولایی در انحراف از اصول دینی دارند همیشه با مظلوم نمایی در برابر واکنش مردم متدین نسبت به اعمال خود، نظام و دستگاه های قضایی را متهم کرده و رفتار خود را اصولی می دانند.

گرچه به جهت ظاهر سازی های هدفمند این سرکرده ها، در نظر برخی افراد رفتار این فرقه ها اینگونه نشان داده می شود که چندان هم از اصول و عقاید دور نیستند، ولی اگر با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد می توان زوایای انحراف در آن را کاملا مشاهده کرد.

این عقاید می تواند باعث ایجاد انحراف های خطرناک و همچنین بستری برای ظهور مدعیان دروغین بیشتر و منتسب کردن بزرگان خود به نمایندگی از امام زمان علیه السلام باشد.

بالا بردن سطح سواد دینی مردم، آشنایی بیشتر مردم با معارف حقه الهی، معرفی سریع مدعیان دروغین و برخورد بدون اغماض با مدعیان می تواند از بستر سازی و گسترش این نوع انحرافات بکاهد و در جهت آگاه سازی و کاهش آسیب ها مفید باشد.

انتهای پیام

منبع: رهپویان هدایت