دفن شبانه حضرت زهرا  سلام الله علیها چه پیامی دربردارد؟

0

Views: 15

دفن شبانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مستندات مسلم تاریخی است. ابن تیمیه بدون در نظر گرفتن حقایق موجود در منابع معتبر حدیثی و تاریخی، بار دیگر بغض و کینه خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام نشان می دهد. او در مورد وصیت دختر گرامی نبی مکرم اسلام در خصوص دفن شبانه، ادعا دارد که آن حضرت، اصلا شبانه دفن نشده است و نسبت به این موضوع که حضرت زهرا سلام الله علیها چنین وصیتی کرده باشد تردید دارد. وی می گوید بر فرص پذیرفتن این مساله، ایراد بزرگی بر ایشان وارد می باشد.[۱]

 

نقد شبهه ابن تیمیه، در زمینه وصیت به دفن شبانه

پس از رحلت رسول گرامی اسلام، و به فراموشی سپردن واقعه غدیر، امت اسلام بدون توجه به توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله در مساله جانشینی، نسبت به تعیین خلیفه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله اقدام کردند. زهرای اطهر برای نشان دادن اعتراض خود به این حوادث، در ابتدا با گریه های مکرر در مجامع عمومی و قهر و روی گردانی از دستگاه خلافت، و سپس با وصیت به دفن شبانه، نارضایتی خود را از  ظلم و غصب خلافت اعلام کرد تا به این وسیله  افکار عمومی جامعه را به مساله ولایت متوجه گرداند.

رسول اکرم صـلی االله علیه وآله فرمود: «فاطمه بضـعه مّنی من أغضبها فقد أغضبنی»؛ «فـاطمه پاره تن من است، هر کس او را به غضب درآورد به طور حتم مرا به غضب درآورده است».[۲]

نشانه های نارضایتی زهرای مرضیه سلام الله علیها:

 • گریه های مکرر حضرت در مجامع عمومی
 • حزن و اندوه فراوان ایشان بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله
 • قهر و روی گردانی ایشان از دستگاه خلافت
 • وصیت حضرت به دفن شبانه
 • نماز خواندن بر پیکر مطهر و تدفین شبانه حضرت فاطمه سلام الله علیها، فقط با حضور عده ای از خواص
 • مخفی ماندن محل دفن ایشان

 

برخی از مستندات

 • بخـاري از عایشه نقل می کند: «فاطمه دختر پیامبر صـلی االله علیه وآله کسـی را به نزد ابوبکر فرسـتاد تا میراث خود از رسول خدا را، بازخواهد … ابوبکر از دادن این اموال امتناع کرد. فاطمه بر ابوبکر بدین جهت غضب نموده و او را رها کرد و تا هنگام وفاتش با اوسـخن نگفت. بعد از پیامبر صـلی االله علیه وآله شش ماه زنده بود. هنگامی که وفات نمود همسرش علی، او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را بر آن امر اعلان ننمود.[۳]
 • مسـلم می گویـد: «… علی علیه السـلام خبر وفات حضرت فاطمه علیها السلام را به ابوبکر نرسانید و خودش بر او نماز گزارد».[۴]
 • یعقوبی می گوید: « …فاطمه برشوهرش علی وصـیت کرد تا او را غسل دهد … و شـبانه به خاك بسـپارد، و کسـی به جز سلمان و ابوذر و بنابر نقلی عمار در تشییع جنازه او حاضر نشد».[۵]
 • ابن ابی الحدیـد می نویسد: «خبر صـحیح نزد مـا این است که فاطمه علیها السـلام از دنیا رحلت نمود؛ در حالیکه بر ابوبکر و عمر غضبناك بود و لذا وصیت کرد تا این دو نفر – ابوبکر و عمر – بر جنازه او نماز نگزارند».[۶]
 • اسـتاد توفیق ابو علم می گوید: «فاطمه زهرا علیها السـلام سه وصیت کرد، یکی آنکه کسانی که بر آنان غضبناك بوده، در تشییع جنازه اش حاضر نشوند و جنازه اش شبانه به خاك سپرده شود.[۷]

 

با توجه به منابع معتبر در نزد شیعه و اهل سنت، دلیل وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به دفن شبانه، اعتراض به غفلت امت اسلام در مساله جانشینی پیامبر صـلی االله علیه وآله می باشد. به نظر می رسد اگر ابن تیمیه، بپذیرد دفن شبانه صورت گرفته است در مرحله بعد باید به امامت، خلافت و جانشینی بر حق امیر المومنین علی علیه السلام گردن نهد. بنابراین از مهم ترین دلایل مخالفت ابن تیمیه و وهابیان سلفی، در مساله وصیت و دفن شبانه، سرسختی و دشمنی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله و عدم پذیرش ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام است.

 

 

 

 

 

پی نوشت:

[۱]. منهاج السنه، ج۴، ص ۲۴۷ و ۲۴۸

[۲]. صحیح بخاري، باب مناقب فاطمه علیها السلام

[۳]. همان، ج۵، ص۱۷۷

[۴]. صحیح مسلم، ج۳، ص ۱۳۸۰، ح ۱۷۵۹

[۵]. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۱۵

[۶]. شرح ابن ابی الحدید، ج۶، ص۵۰

[۷]. اهل البیت علیهم السلام، توفیق ابوعلم، ص184

 

منبع:

سلفی گری و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی

ارغوان ولایت، جلوه‌های سیاسی حضرت زهرا‌(س)؛ سید حسین اسحاقی