رسوا شدن شاخه‌های صوفیه گنابادیه به دست صلاحی

0

Views: 52

 

 محمداسماعیل صلاحی یکی از اقطاب شاخه‌های جدید فرقه صوفیه گنابادیه در شب سالگرد علی تابنده با طرح مسائلی، محوری‌ترین و اصلی‌ترین شاخه صوفیه گنابادیه را به چالش کشید و به مرحله فروپاشی رساند.

به گزارش فاران نیوز، محمداسماعیل صلاحی یکی از اقطاب شاخه‌های جدید فرقه صوفیه گنابادیه در شب سالگرد علی تابنده با طرح مسائلی، محوری‌ترین و اصلی‌ترین شاخه صوفیه گنابادیه را به چالش کشید و به مرحله فروپاشی رساند.

صلاحی ثابت کرد اختلافات مبنایی عمیقی در شاخه‌های جدید این فرقه بروز و ظهور کرده و آنها دارای بنیه فکری و گفتمانی قابل اتکایی نیستند تا سکان دار دراویش باشند.

با تحلیل سخنان صلاحی در شب سالگرد علی تابنده به چهار نکته مهم دست خواهیم یافت:

۱_ ‌اندیشه فرقه‌ ای شاخه‌های دیگر، سنخیتی با آرمان‌ ها و ساختار‌های برآمده از بدنه اصلی آن ندارد.

۲_ شاخه‌های دیگر هویت خود را از اصطکاک‌های مبنایی یا سلیقه‌ای بدست آورده‌اند و پیروان آن صرفاً بر محور نقطه تقابل یکدیگر در حال فعالیت هستند، به همین دلیل در بین شاخه‌های کثیری که در این فرقه فعال است اختلافات مبنایی عمیقی بروز و ظهور دارد از همین روی در بزنگاه به رسوایی یکدیگر می‌پردازند.

۳_ جلسات و برنامه‌های ارائه شده از سوی شاخه‌های دیگر در چارچوب منافع بدنه اصلی صوفیه گنابادیه نبوده و قادر به تأمین مطالبات دراویش نیست و اساساً گفتمان پیشنهادی این شاخه‌ها در صدد رفع نیاز‌های واقعی پیروان آن نیست.

۴_ ضعف مدیریتی شاخه‌های مخالف صلاحی به همراه وجود نگرش و رویکرد‌های بعضاً متعارض در میان طرفداران آن شاخه، باعث می‌گردد اقدامات، افراطی یا تفریطی قلمداد شده و قابل پذیرش برای دراویش نباشد.

محمداسماعیل صلاحی بابیان نکات خاصی درباره رضاتابنده و بعضی از اطرافیان وی این سؤال را در ذهن فقرا به وجود آورد که آیا این افراد ریاکارانه و منافقانه خود را حامی فرقه معرفی می‌کنند؟!

آیا در فرقه صوفیه گنابادیه حقیقت بسیار روشن‌تر از آن چیزی شده است که پیش از این بود؟!

انتهای پیام

منبع: فرقه نیوز