سیاست شیعه ستیزی آل سعود

برنامه بن سلمان برای حذف علمای شیعه

شیعه ستیزی
0

Views: 1

مسئولان عربستان در حالی با اقدامات مختلف تلاش دارد تا چهره خود را در عرصه بین الملل بهبود بخشند که سیاست شیعه ستیزی و انتقام از مخالفان خود را ادامه می‌دهند. به همین دلیل در ادامه این سیاست، تعدادی از علمای شیعه این کشور را بازداشت کرده‌اند.

مسئولان عربستان در ژوئن ۲۰۱۹ میلادی در راستای سیاست شیعه ستیزی خود «شیخ عبداللطیف الناصر» از علمای شیعه منطقه الاحساء و ساکن الدمام را هنگام عبور از پل بحرین بازداشت کرد.

اکنون پس گذشت دو سال باز بازداشت وی، عربستان او را به هشت سال حبس محکوم کرده است. خبر محکومیت الناصر با خبر بازداشت شیخ کاظم العمری، فرزند محمد العمری، فرزند محمد العمری از چهره‌ها و شخصیت‌های مذهبی در مدینه همزمان شده است.

شیخ الناصر مانند دیگر علمای قطیف و الاحساء که مورد سرکوب و حمله مستمر قرار می گیرند، هیچ جرمی مرتکب نشده است. با وجود درخواست ها و مطالبات برای توقف این سرکوب رژیم سعودی بدون هیچ مانع و بازدارندگی یا تعهد به قوانین داخلی و بین المللی به وحشیگری علیه علمای دین ادامه می‌دهد. حتی بسیاری از آنها در سلول‌ها ناپدید شدند و مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفتند. این مسئله انتقام آشکار از وابستگی مذهبی آنها و نقش تبلیغی و آموزشی شان در این کشور و نفوذ و تأثیر شان در جامعه و آگاهی سازی آن سرچشمه می‌گیرد که برای رژیم سعودی جذابیت ندارد.

شانزده تن از علمای شیعه در بند آل سعود

نزدیک به ۱۶ عالم از علمای قطیف و الاحساء در سلولهای آل سعود به سر می‌برند که علت این حبس، مذهب و نقش نفوذشان در جامعه و مواضع محکم شان در قبال بی‌عدالتی و استبداد است. مسئولان سعودی به بازداشت خودسرانه آنها اقدام کردند. سپس محاکمه ناعادلانه ای را برای ایشان ترتیب دادند که حق دفاع از خود یا تعیین وکیل محروم بودند. سپس حکم‌های سنگینی برای آنها صادر کردند. به طوری که زندگی آنها به دلیل محرومیت از درمان و دارو در معرض خطر است. حای برخی از آنها از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند. درد و رنج این بازداشت شدگان همزمان با شیوع بیماری اپیدمی است که در زندان‌ها شروع یافته است.

این علمای بازداشت شده در عربستان از شرایط نامناسب بهداشتی به دلیل شرایط بد بازداشت و بی توجهی به درمان رنج می برند. به عنوان مثال شیخ حسین الرازی در وضعیت جسمی وخیمی به سر می برد. با این وجود مسئولان از آزادی وی خودداری می‌کنند. شیخ محمد الحبیب، شیخ حبیب الخبار، شیخ جعفر الصویلح، شیخ سمیر الهلال و سایر علما که به دلیل مواضع شجاعانه خود تشکیل شدند به دلیل امیال و خواسته های واهی قدرت محاکمه مجرم شناخته شدند.

شیخ حسین الراضی به دلیل مواضع خود که اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر حمله به یمن و ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین برای قتل این ملت و عادی سازی روابط با اشغالگران صهیونیستی را محکوم کرد، به ۱۳ سال حبس محکوم شد. شیخ الراضی با وجود اینکه از بیماری قلبی رنج می‌برد به خاطر این موضع شجاعانه مجازات شد و با وجود درخواست‌های مستمر برای آزادی و مسئولان سعودی از آزادی وی سرباز می زنند.

رویکرد فرقه گرایانه و سیستم حذفی در آل سعود

اما شیخ سمیر الهلال بیش از ۵ سال است که در زندان های رژیم سعودی به سر می‌برد. او در سلول انفرادی نگهداری می شود و اجازه ارتباط با خانواده اش را ندارد. این در حالی است که علت بازداشت وی مشخص نیست و هنوز با گذشت این مدت طولانی محاکمه او آغاز نشده است. مسئولان ریاض همچنین شیخ بدرهلال آل طالب را به مدت دو دهه یعنی ۲۰ سال بازداشت کرده است و به مدت ۲۰ سال ممنوع السفر شده است.

شیخ حسن احمد آل زاید، از ساکنان العوامیه نیز به ۱۰ سال حبس و ممنوعیت سفر به دلیل وابستگی مذهبیش محکوم شد. شیخ محمد العباد از ۱۶ سپتامبر گذشته که احضار شد، تاکنون در پشت میله های زندان به سر می‌برد. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد که وی به دلیل درخواستش برای آزادی شیخ الاراضی به پنج سال حبس محکوم شده است. شیخ محمدحسن زین‌الدین نیز از شهر سیهات به ۹ سال طبس و ممنوعیت سفر به همین مدت محکوم شده است.

این حکم های ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی نشان دهنده رویکرد فرقه گرایانه و تفکر سیستم حذفی است که مسئولان آل سعود این رویکرد را پیش گرفتند. اگر آل سعود با این رویکرد شیعه ستیزی حرکت کند باید منتقدان و مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان ها ببیند.

انتهای پیام

منبع: شبستان