شاخه جدید دراویش به دنبال آشوب و اختلاف افکنی

0

Views: 6

 

در حالی که فرقه جدید صوفیه خود را از سیاست دور می کند، شاخه جدید دراویش که در مقابل دراویش سنتی قرار گرفته و در خارج از کشور مستقر است با بودجه ای که سرویس های جاسوسی می گیرد سعی دارد مدیریت دراویش گنابادی را در دست بگیرد تا در مواقع لازم شروع به آشوب، اختلاف افکنی و فعالیت های ضد حقوق بشری کنند.

طبق تاریخ تصوف، دراویش سنتی اغلب گرایشی عزلت گرایانه نسبت به امور سیاسی داشته اند. بدین معنا که با اشاره به آفات دنیا دوستی و ریاست طلبی از کلیه صحنه‌های سیاسی گریزان بودند. پرداختن به این موضوع که دراویش در سیاست دخالت نمی‌کنند در میان مولفان متصوفه رواج دارد. سیر تکاملی صوفیه گنابادیه از زمان محمد سلطان گنابادی تا زمان علیرضا جذبی با محوریت عدم دخالت در امور سیاسی ادامه دارد.

 

با بررسی منابع تاریخی به این نتیجه خواهیم رسید که شاخه های جدید تفکرات انحرافی همیشه با ورود به عرصه سیاسی به خودنمایی پرداخته تا دیده شوند و به حیات خود ادامه دهند. اعضای مجاهدین خلق هم از عناصر رادیکال نهضت آزادی بود که از این گروه جدا شد. دراویش مدرن از آزادی رادیکالی صوفیه گنابادیه که با تشکیل شاخه جدید و دخالت در سیاست یادآور ظهور مجاهدین خلق با قالب صوفیه هستند که قائله گلستان هفتم را راه انداخته و به کشت و کشتار و خرابکاری روی آورده اند.

 

برای اثبات انحراف شدید اعضای رادیکالی صوفیه گنابادیه کافیست به منابع اصیل این فرقه رجوع کرد تا متوجه تفاوت طی طریق درویشی مدرن با درویشی سنتی باشیم. صالح علیشاه در کتاب پند صالح در قالب دستور کلی اینگونه بیان می کند: به کار خود پرداخته و در سیاست دخالت نکنید که مبادا آلت دست و بهانه اجرای مقاصد دیگران گردید. رضاعلیشاه یکی دیگر از اقطاب صوفیه گنابادی با تایید صحبت پدر خود در کتاب رفع شبهات بیان می‌کند: اقطاب صوفیه گنابادیه خود را از دخالت در مسائل اجتماعی که سیاست نیز از جمله این امور است دور نگه می داشتند.

 

سلطانعلیشاه موسس صوفیه گنابادی معتقد است امر سیاست در قلمرو بشریت است و وظیفه قطب نظر دادن درباره مسائل طریقتی است نه سیاست، تا دراویش به راحتی بتوانند به ریشه یابی خط و نشان علیرضا جذبی برای دراویش مدرن بپردازند.

 

با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی استکبار بر بدنه گروهک مجذوبان و خط‌دهی آنها توسط امثال مصطفی آزمایش، نورعلی تابنده در ۲۳ مهر ۱۳۹۳ رسما اعتراف کرد: به خاطر کهولت سن قادر به کنترل این افراد نیست. وی در واکنش به اخبار پایگاه خبری فرقه نیوز گفت: در یک سایت چیزی دیدم خلاصه انتقادی نوشته بود که حرفش راست است. نوشته بود که شما درویشها می‌گویید در سیاست دخالت نمی‌کنیم. شما اعتصاب غذا کردید، تظاهرات کردید. این کارهایی که شما کردید که همه اش سیاسی است. راست هم می‌گویند اعتصاب سیاسی است.

 

شاخه جدید دراویش که در مقابل دراویش سنتی قرار گرفته است و در خارج از کشور مستقر است با بودجه ای که از سرویس های جاسوسی می گیرد سعی دارد مدیریت دراویش گنابادی را در دست بگیرد تا در مواقع لزوم شروع به خرابکاری و فعالیت های ضد حقوق بشری کند.

 

حال باید دید و رویکرد قطب دراویش در مقابل دراویش تندرو که به دنبال نشاندن گزینه خود بر روی این گروه هستند چیست.

 

انتهای پیام

 

منبع: فرقه نیوز