شخصیت احمد بصری مدعی یمانی کیست ؟

جریان احمد الحسن یمانی
1 603

Visits: 104

احمد بصری و شخصیت آن:

بیش از پانزده سال است که فردی با عنوان احمد الحسن یمانی از استان بصره عراق، ادعای آن را دارد که فرزند امام مهدی بوده و همان یمانی موعود است. نام کامل این فرد، احمد بن اسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان است. وی متولد سال (۱۹۶۸م) و از شاخه هنبوش، عشیره ابوسویلم یکی از عشایر طایفه صیامر در ناصریه واقع در شمال بصره می باشد. احمد اسماعیل بصری در سال(۱۹۹۲م) از دانشکده مهندسی بصره در رشته شهرسازی فارغ التحصیل شد و در سال(۱۹۹۹م) به سمت نجف اشرف رفت و مدت کوتاهی در حوزه درس آیت الله محمد صادق صدر حاضر شد. درباره فعالیت احمد الحسن بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ هیچ اطلاعاتی موجود نمی باشد. وی در نجف با فردی به نام حیدر المُشتّت آشنا شد و یک سال پس از آن، ادعای خود را با حیدر مشتت در میان گذاشته و او را در سمت یمانیت و وزارت امام دوازدهم قرار داد. سپس با زیر سوال بردن نیابت عامه فقها و ادعای فساد مالی در حوزه های علمیه و ناکارآمدی دروس، هر دو از ادامه تحصیل در حوزه علمیه انصراف دادند. احمد الحسن به علت نامعلوم و به همراه حیدر مشتّت تا سال(۲۰۰۱م) در زندان ابوغریب زندانی شدند که پس از مدتی بنا به درخواست صلیب سرخ جهانی نام آنان در میان لیست زندانیان ابوغریب در روزنامه های بغداد منتشر گردید.

خلاصه سیر رشد آقای احمد بصری

    • وی متولد (۱۹۶۸م) و از شاخه هنبوش، عشیره ابوسویلم است.
    • در سال(۱۹۹۲م) از دانشکده مهندسی بصره در رشته شهرسازی فارغ التحصیل شد
    • در سال(۱۹۹۹م) به سمت نجف اشرف رفت و مدت کوتاهی در حوزه درس آیت الله محمد صادق صدر حاضر شد.
    • درباره فعالیت احمد الحسن بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ هیچ اطلاعاتی موجود نمی باشد.
    • در نجف با فردی به نام حیدر المُشتّت آشنا شد و او را در سمت یمانیت و وزارت امام دوازدهم قرار داد.
شخصیت احمد بصری