شیوه‌های مختلف فرقه های نوظهور برای دستیابی به اهداف خود

(قسمت دوم)

0 140

Visits: 15

در قسمت اول، آمار فرقه های عرفانی نوپدید و فرقه های نوظهور، تبلیغات فرقه های انحرافی و اشکال مختلف شیوه های تبلیغ عرفان های التقاطی عنوان شد. در این مقاله به ادامه مطلب پرداخته می‌شود.

مذهب ستیزی

نفی آنچه خود نیافته و مورد قبول مردم است، از دیگر شیوه های تبلیغ عرفان های نو ظهور است، به دلیل اینکه آنها برای رسیدن به اهداف خود با موانعی بزرگ روبرو هستند، که یکی از آن موانع، چیزهایی است که مردم به عنوان مذهب و دین قبول دارند.

آنچه مردم به عنوان خدا، پیغمبر و کتاب آسمانی پذیرفته اند، از موانع رسیدن به اهداف آنها محسوب می شود، به همین دلیل به دنبال نفی آنها بر آمده و با کی گفته؟ و کی دیده؟ و … ؟ به دنبال رد کردن آنها بر می آیند.

روش تبلیغی تهاجمی

القاء و ایجاد شبهه با توجه به ویژگی های شبهه(۱٫هجومی است و تخریب کننده ۲٫ در فضای غیر پاسخگو رشد کرده و مانع پاسخ گویی به موقع می شود۳٫خودش را با زمان هماهنگ می کند.) یکی دیگر از روش های تبلیغی معنویت های کاذب می باشد.

روش (چهره به چهره)

در این شیوه، مبلغان فرقه های انحرافی آرای خود را بی واسطه به مخاطب ارائه می کند و طرفین به طور مستقیم به تفهیم و تفاهم می پردازند.

روش تبلیغ گسترده در پوشش هیئت های پزشکی، بهداشتی، علمی، پژوهشی، نظامی، جهانگردی، روزنامه نگاری، شرکت های بازرگانی، مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایتی و خدماتی پوشش به تناسب نیاز

روش نفوذ در محافل فرهنگی (فرهنگ سراها ،هیئات و مدارس و…)

نزدیک شدن به تهیدستان و ضعفا با تبلیغ عدالت اجتماعی و القاء جنگیدن به خاطر عدالت.

روش جذب افراد ثروتمند و مشهور که به علل مختلف روانى، اجتماعى، فلسفى، مذهبى، سیاسى گرایش به این فرقه ها پیدا می کنند و ثروت و شهرت آنها سبب می شود افراد بیشترى به این گروه و یا فرقه بپیوندند.

تامین مایحتاج مریدان و تطمیع جوانان با پول مواد مسکن و تامین اسباب عیش و نوش آنها.

ادعاهای گزاف و دروغ پردازی های بزرگ

مانند : ادعای کرامت و معجزه ادعای دانستن اسرار و رموز هستی و کشف اسرار و رازهای مگو تسلط بر علوم غریبه و دانستن خواص حروف و اعداد و جداول

تفسیر به رای قرآن و منابع مذهبی و بدعت در انجام مناسک دینی و صدور فتواهای من درآوردی مانند خواندن نماز به زبان فارسی و یا ترکی کامل آن در مواقع تشخیص مراد.

القاء شک و تردید

از دیگر روشهای تبلیغ معنویت های نوین این است که؛ سعی میکنند مخاطبین خود را با استفاده از شک و تردید نسبت به آنچه تا کنون قبول داشتند، به سمت و سوی خود کشانده و مخاطب را قانع کنند که، برای رسیدن به اهداف معنوی راهی که تا کنون می رفتی درست نبوده، و اکنون راه درست را آنها ارائه میدهند.

انسان مردد همیشه در سر دو راهی می ماند و نمی تواند حرکتی انجام دهد، درست است که شک، راه رسیدن به حقیقت است، اما ماندن در شک انسان را نابود می کند.

به همین دلیل برخی از این فرقه ها به دنبال این هستند که، با مقدس نشان دادن شک و تردید، انسان را در آن نگه داشته تا به اهداف خود برسند.

استفاده از جذابیت ها

اما مهمترین راه تبلیغ تعداد زیادی از این نحله ها، استفاده از مواردی است که بین جوانان جذابیت داشته و به آن علاقه نشان می دهند، که بوسیله آن سعی در تبلیغ افکار خود دارند، مانند؛ ارتباط بین زن و مرد، موسیقی، روابط آزاد و ….

ابزاری که عموما برای تبلیغ افکار و عقاید خود از آنها استفاده میکنند، معمولا ابزاری است که در دسترس مردم بوده و مردم روزانه از آنها بارها و بارها استفاده میکنند، مانند:

نوع پوشاک و ظاهر مردم

پوشش انسان خبر از بخشی از تفکر او را می دهد و چند سالی است که برای تبلیغ برخی از افکار معنوی نوین از پوشاک استفاده شده است.

انتهای پیام

منبع: دولت دین