صلح عمومی در تعالیم بهائیت!

0

Views: 23

عبدالبهاء (از رهبران فرقه بهائیت)، در سفرهای تبلیغی خود، در مجامع مختلف سخنرانی می کرد و تعالیم دوازده گانه بهاءالله (مؤسس فرقه بهائیت) را معرفی می نمود. یکی از این تعالیم دوازده گانه،  صلح عمومی می باشد.

صلح عمومی در بهائیت

  • صلح عمومی در بهائیت، تنها یک کلی گویی بدون عمق و ارزش می باشد.
  • اهمیت و ارزش صلح در طول تاریخ، همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است.
  • بعضی از جنگها به انگیزه ایجاد صلح بوده است. مثل جنگهای عراق و افغانستان و …

نکته مهم اینست که:

  • چه راهکار مناسبی برای توسعه صلح ارائه شده است؟

طبق تحقیقات محققان مختلف در متون بهائیت، این فرقه در ارائه راهکار مناسب برای صلح عمومی ناتوان بوده است.

جالب است بدانیم که پیشوایان بهائیت در عمل، بارها شعار صلح دوستی خود را نقض کرده‌اند.

صلح عمومی از منظر بهاءالله

بهاءالله در لوح شیخ نجفی، معروف به لوح ابن ذئب آورده است:

«سلاطین و آفاق وفقهم الله باید به اتفاق به این امر که سبب اعظم است از برای حفظ عالم تمسّک فرمایند. امید آنکه قیام نمیاند بر آنچه سبب آسایش عباد است. باید مجلس بزرگی ترتیب دهند و حضرات ملوک و یا وزراء در آن مجلس حاضر شوند و حکم اتّحاد و اتّفاق را جاری فرمایند و از سلاح به اصلاح توجه کنند و اگر سلطانی برخیزد، سلاطین دیگر بر منع او قیام نمایند. در این صورت عساکر و آلات و ادوات حرب، لازم نه (لازم نیست)؛ الّا علی قدر مقدور لحفظ بلادهم و اگر به این خیر اعظم فائز شوند، اهل مملکت کلّ به راحت و مسرّت به امور خود مشغول گردند و نوحه و ندبه اکثری از عباد ساکن شود.» (حسین علی نوری، لوح شیخ محمد تقی اصفهانی، ص23و24)

2 نکته درباره راهکار بهاءالله

  1. در راهکار فوق برای صلح عمومی ، ظاهرا مردم واجد هیچ صلاحیتی نبودند. زیرا در این حکم تنها سلاطین را مهم و اثر گذار می داند و برای توده های مردم اهمیتی قائل نشده است.
  2. این حکم قابلیت اجرایی ندارد. زیرا قبل از تشکیل این مجلس بزرگ آرمانی، باید یک توافق و تفاهم حداقلی میان رهبران کشورها ایجاد کرد. و این کار نتیجه ای جز تشکیل سازمانی شبیه سازمان ملل نخواهد داشت.

همچنان که مشاهده می شود این سازمان با وجود تمام توافقات مهم بین المللی و پیمان های سیاسی و نظامی، گام قابل توجهی در جهت صلح عمومی برنداشته است!

(برگرفته از کتاب در جستجوی حقیقت، علیرضا روزبهانی بروجردی)