سوء استفاده عرفان های کاذب در لیالی قدر

0

Views: 6

با نیم نگاهی به موضع گیری سران عرفان کاذب در ایام و لیالی قدر می بینیم این افراد با ادعای برگزاری مراسم در این شب ها، گذاشتن لایو، ادعای برگزاری و فهم شیوه عبادت و شکرگزاری و… با ظاهری پر ادعا در فهم شب قدر و فهم نوع عبادات به حیطه ای ورود می کنند که اصلا هیچ علم و اطلاعی ندارند و به تبع یقینا درکی از مفاهیم معنوی نیز ندارند.

ایام خاص دینی و عبادی در تقویم ما ایرانیان مورد توجه اکثر مردم قرار دارد. این اهمیت، منجر به آن شده تا سران فرقه های شبه معنوی نیز خود را در این ایام برای جذب بیشتر مخاطبان آماده کنند.

 

افراد مدعی شبه‌عرفان‌های داخلی با رویکردی به ظاهر دینی وارد حیطه اعتقادی مردم شده و به مرور موریانه وار به تخریب عقاید حقه و اصولی می پردازند.

 

با نیم نگاهی به موضع گیری سران عرفان کاذب در ایام و لیالی قدر می بینیم این افراد با ادعای برگزاری مراسم در این شب ها، گذاشتن لایو، ادعای برگزاری و فهم شیوه عبادت و شکرگزاری و… با ظاهری پر ادعا در فهم شب قدر و فهم نوع عبادات به حیطه ای ورود می کنند که اصلا هیچ علم و اطلاعی ندارند و به تبع یقینا درکی از مفاهیم معنوی نیز ندارند.

القای مطالب غیر مستند به عنوان سخنرانی

سران مدعی شبه معنویت های کاذب با القای مطالب غیر مستند در قالب سخنرانی های شب قدر، اولا تعمدا تخریب پایه های اعتقادی مخاطبان را تسهیل می کنند و در ثانی بذر باور انحرافی و جدایی از اعتقادات دین مبین اسلام را در دل مخاطبان می کارند.

 

این آزادی بی حد و حصر، تغییر باورها و ادعاهای عجیب بوسیله افرادی که هیچ علم و اطلاعی از مفاهیم دینی ندارند آسیب جدی به مذهب و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی خواهد زد و باید برای مقابله با آن طرحی نو درانداخت.

 

انتهای پیام

منبع: پایگاه تخصصی نقد عرفان های کاذب