مبشرین در ظاهرِ کبوتر اما در باطنِ مار

0

Views: 7

 

مبشرین باید مانند کبوتر، ظاهری آراسته، زیبا، دلربا و فریبا داشته باشند!_ دقت کنید می گوید ظاهری_ تا دلها را متوجه خود سازد و در باطن مانند مار ماهرانه و هوشیارانه عمل کند.

چارلز واتسون نخستین رئیس دانشگاه امریکایی قاهره و یکی از مبلغین مطرح مسیحیت می گوید: مبشر باید مانند کبوتر، ظاهری آراسته، زیبا، دلربا و فریبا داشته باشد!_ دقت کنید می گوید ظاهری_ تا دلها را متوجه خود سازد و در باطن مانند مار ماهرانه و هوشیارانه عمل کند! کتاب التبشیر و الستعمار فی بلاد العربیه ص52.

این جمله صراحتا منش و نیت یک مبشر مسیحی را بیان می کند، رفتار ظاهری زیبا مانند کبوتر اما در نهان مانند ماری نیش زننده طعمه خود را از پای در آورد!

حال با این ترفند مبلغین مسیحی برای کودکان و نوجوانان برنامه ریزی می نمایند و آنان را با ظواهری دنیایی و فریبنده از اصول اعتقادی خود دور کرده و به مسیر انحراف وارد می نمایند.

در همین موضوع جان موت از بزرگترین و شناخته شده ترین مبلغین مسیحی امریکایی می گوید: لازم است از همه بیشتر به قسمت های علمی تبلیغات خود در میان اطفال مسلمان اهمیت داده و آن را تعقیب نماییم و اگر احیانا آن عمل صورت نامانوس و اجنبی به خود بگیرد لازم است دست به دامن اسباب و وسایل مختلف شویم! عمده وظیفه ما در کشورهای اسلامی باید این شیوه باشد که یک موضوع گمراه کننده را به صورت موضوع تازه و بکر در نظر آنان جلوه دهیم! تا اصفال پیش از انکه به حد بلوغ برسند و طبیعت آنها رنگ اسلامی بگیرد علاقمند به مسیح و مسیحیت شوند!! کتاب التبشیر و الستعمار فی بلاد العربیه ص68

جان موت در واقع همان مدل کبوتر و مار را برای مبشرین مسیحی در جوامع اسلامی پیشنهاد می کند که با ظاهری زیبا و خوش خط خال اهداف هویت زدایی و اسلام زدایی جوامع اسلامی را دنبال می کند.

این دو نمونه و ده ها نمونه از این مدل ها که در مطالب گوناگون کانال قابل ملاحظه و مشاهده است نشان از دروغگویی مبشرین مسیحی در آزادی ادیان و انتخاب و دروغگویی آزادی بیان و عقیده در غرب است.

انتهای پیام

منبع: روشنگرمدیا