مبلغان مسیحیت اوانجلیستی و مشروع سازی جنایات رژیم صهیونیستی

مسیحیت اوانجلیستی صهیونیسم
0

Views: 2

در باورها و تئوری های صهیونیسم جهانی، خود برتر بینی قومی محور اصلی است. در حقیقت صهیونیست‌ها خویش را برتر از جمع مخلوقات می‌دانند. به خود اجازه می‌دهند تا هر جنایت قتل را در قبال سایر انسان‌ها انجام دهند. امروزه آنان در توهم خودبرتربینی و خودخواهی تا آنجا پیش رفتند که می‌پندارند هیچ منسک و عملی به جز آنچه آنان باور دارند نباید در بیت‌المقدس انجام گردد. از این رو به خود اجازه هرگونه تصرف و تصاحب املاک فلسطینی‌ها را می‌دهند.

شهید مطهری در خصوص این رویکرد صهیونیسم می‌فرمود: درباره چه مسئله‌ای می اندیشید؟ والله و بالله قسم می‌خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. این یک مسئله دودوتا چهارتا است. اگر کسی نگوید گناه کرده است. من اگر نگویم والله مرتکب گناه شده‌ام و هر خطیب و واعظی اگر نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، فلسطین چه تاریخچه‌ای دارد؟

قضیه فلسطین مربوط به دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست. مربوط به یک ملت است، ملتی که او را به زور از خانه اش بیرون کرده‌اند. تاریخچه فلسطین چیست؟ مدعی هستند که در سه هزار سال پیش دو نفر از ما (داوود و سلیمان) برای مدت موقتی در آنجا سلطنت کرده اند. تاریخ را بخوانید در تمام این مدت ۲۳ هزار سال، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته است؟ کی بوده است که بیشتر سرزمین فلسطین مال ملت یهود باشد؟

تلاش مسیحیت اوانجلیستی در مبناسازی برای صهیونیست

این گفته شهید مطهری با منابع تاریخی کاملاً منطبق است. با این حال طی ۱۹ قرن پیش تا کنون یهودیان صهیونیست روزی سه بار این دعا را میکنند که آیا میشود که معبد سلیمان با سرعت هر چه بیشتر در زمان ما ساخته گردد؟ رونالد پرایس ادعا می کند تورات یهودیان را ملزم به بازسازی معبد می‌کند و در هر زمان و مکان، آنها باید در صدد تحقق آن باشند.

در سال ۱۹۸۹ مجله تایم از یافته‌های یک سنجش گزارش داد که نشان می‌دهد ۱۸ درصد صهیونیست ها فکر می کردند تا ۲۰ سال بعد، زمان ساخت معبد آغاز می گردد. نظرسنجی عمومی مشابه دیگری نیز در سال ۱۹۹۶ با سوال از حق حاکمیت بر معبد سلیمان و بازسازی آن در فلسطین صورت گرفت که در آن ۵۸ درصد صهیونیست‌ها از سلطه و بازسازی معبد حمایت کردند.

از میان مسیحیان معاصری که درباره بازسازی معبد سلیمان مطلب نوشته اند می توان به توماس آیس، راندل پرایس، گرنت جفری، هال لیدنسی، تیم لاهای و دیوید هانت اشاره کرد. جمع فروش کتاب های چاپ شده آنها از ۷۰ میلیون نسخه به بیش از ۵۰ زبان مختلف تجاوز می‌کند. مسیحیان و یهودیان صهیونیست بر این اندیشه هستند که قبه الصخره مسلمانان باید نابود شود و معبد سوم یهود ساخته گردد و در آن عمل قربانی به سیاق صهیون احیا شود.

در واقع مبلغان مسیحیت اوانجلیستی صهیونیستی درصدد مبنا سازی های بی اساس و توهمی با هدف مشروعیت بخشی به جنایات و سلطه صهیونیست است.

انتهای پیام

منبع: رهپویان هدایت