مجالس خانقاه برای ترویج اسلام صوفیانه

0

Views: 9

 

دراویش صوفیه برای کسب وجاهت نداشته و کتمان ظاهری انحرافاتشان، از اماکن مذهبی و حسینیه استفاده ابزاری کرده و جایگاه این اماکن عبادی را نزد مسلمانان در معرض تخریب و تضییع قرار می‌دهند.

به گزارش فاران نیوز، دراویش صوفیه برای کسب وجاهت نداشته و کتمان ظاهری انحرافاتشان، از اماکن مذهبی و حسینیه استفاده ابزاری کرده و جایگاه این اماکن عبادی را نزد مسلمانان در معرض تخریب و تضییع قرار می‌دهند.

یکی از شاخصه‌های اماکن عبادی مانند مسجد بنا بر نص صریح آیات قرآن کریم و روایات معتبر این است که مکانی برای رشد، تربیت، عبادت و اجتماع مسلمانان برابر آنچه در شریعت اسلام ناب محمدی به آن سفارش شده است. خانقاه سازی های دراویش صوفیه به سبک و سیاق ظاهری مسجد یکی از شگردهای روسای صوفیه برای مقابله بافرهنگ مسجد در جوامع اسلامی بوده است.

داستان ساخت مسجد ضرار در تاریخ اسلام شباهت‌ها و مطابقت‌های زیادی با خانقاه سازی های دراویش صوفیه دارد. فردی به نام ابو عامر مسیحی مسلک، برای ایجاد تفرقه و اجرای سیاست‌های منافقانه در گوشه‌ای از شهر مدینه مکانی را به اسم مسجد احداث کردند و از ساحت پیامبر اکرم (ص) درخواست نمودند که در آن مسجد نمازگزارند.

خانقاه سازی دراویش

ازمکانی به اسم مسجد برای تجمع و برنامه‌ریزی‌های منافقانه در شهر مدینه النبی احداث می‌شود و به‌ظاهر قصد یاری‌رساندن به محرومان و مکانی برای استراحت مسلمانان در نظر گرفته‌شده بود اما بنا بر آیه 108 سوره توبه، خداوند به پیامبر اکرم وحی می‌کند که هرگز در این مسجد حاضر نشو و در آنجا عبادت نکن. درنهایت هم با دستور پیامبر آن مسجد خراب شد تا مرکز نفاق و توطئه از بین برود.

حال، برای ما معماست که خانقاه سازی دراویش صوفیه که امروز به نام ظاهری حسینیه در میان دراویش رواج دارد با کدام‌یک از مبانی شریعت اسلام ناب محمدی همخوانی و مطابقت دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب جلوه حق خطاب به دراویش صوفیه این‌گونه می‌فرمایند: خانقاه سازی و مرشد تراشی در کجای اسلام وجود دارد؟ اگر مطالب صحیحی دارند که متکی به قرآن و اصول دستورات پیشوایان اسلام است، چرا در مجامع عمومی مسلمانان برای همه بیان نمی‌کنند تا همه از آن‌ها بپذیرند.

دراویش صوفیه امروز درب‌های خانقاه‌های خود را به‌عنوان مجالس قرائت قرآن و اطعام و عزاداری ظاهری فقط برای دراویش باز می‌کنند تا با این بهانه‌های صوری، جایگاه قطب پرستی دراویش پابرجا بماند و آموزه‌های فرقه‌ای‌شان به دراویش بیچاره تفهیم کنند تا بتوانند خدمت درویشی خود را به نفع سران فرقه به نحو احسن انجام دهند. دراین‌باره در مطالب وبلاگ و تلگرام رهپویان هدایت مفصل بیان کرده‌ایم.

حال وظیفه امروز مسلمین جامعه در عصر غیبت امام عصر (عج) در مقابل خانقاه سازی دراویش صوفیه به اسم مسجد و حسینیه چیست؟

انتهای پیام

منبع: انجمن رهپویان هدایت