مسأله شر از زبان مردم کوچه و خیابان: چرا شرور رخ می‌دهد؟

شرور شر
0

Views: 8

مرکز تحقیقات پیو اخیراً در یک نظرسنجی از آمریکایی‌ها این سوال را پرسیده: «به نظر شما چرا اتفاقات ناگوار (شرور) برای افراد رخ می دهد در حالی که از شواهد امر پیداست که خودشان تقصیری ندارند؟» نمونه آماری شامل ۶۴۸۵ آمریکایی است. ۵ هزار و ۲۸۰ نفر از آنها به این پرسش پاسخ مکتوب داده اند. بعضی ساده و بعضی پیچیده برخی کوتاه و برخی بلند.

بیماری کرونا در دو سال اخیر جان میلیون ها نفر را در سراسر جهان گرفته و معاش انسان های زیادی را مختل کرده است. تغییرات اقلیمی باعث تند بادهای شدید و آتش سوزی‌های مهیب در جنگل‌ها شده است. علاوه بر این بلایا، میلیون‌ها انسان روزانه به خاطر مشکلات ریز و درشت شخصی و اجتماعی در مخمصه قرار می‌گیرند. اینجاست که سوالی قدیمی ولی بی پاسخ به ذهن اغلب ما خطور می‌کند. چرا چنین رنج‌ها و شروری در عالم وجود دارد؟ پرسش دشواری است، مخصوصاً برای باورمندان به ادیان ابراهیمی (یهودیت مسیحیت و اسلام). چون به خدایی اعتقاد دارند که قادر مطلق است. در تاریخ تفکر نیز قرن‌ها است فلاسفه و متألهان با مسئله شر دست و پنجه نرم می‌کنند.

پاسخ به سوالات تحقیق

مرکز تحقیقات پیو اخیراً در یک نظرسنجی از آمریکایی‌ها این سوال را پرسیده است: «به نظر شما چرا اتفاقات ناگوار برای افراد رخ می دهد در حالی که از شواهد امر پیداست که خودشان تقصیری ندارند؟» نمونه آماری شامل ۶۴۸۵ آمریکایی است که ۵ هزار و ۲۸۰ نفر از آنها به این پرسش پاسخ مکتوب داده اند. بعضی ساده و بعضی پیچیده برخی کوتاه و برخی بلند.

در این جا پاسخ به چند گروه دسته بندی شده‌اند که در این از این قرار است: ۳۵ درصد شرکت‌کنندگان پیش آمد تلخ را تصادفی و تقریبا ناگریز و اجتناب‌ناپذیر دانستند. از نظر آنها این مصیبت ها برای انسان ها پیش می آیند. ۱۳ درصد عامل آن را خواست خدا ذکر کرده اند. ۸ درصد به اختیار و اراده انسان ها و هشت درصد به نقش شیطان و گناه اولیه اشاره کردند. درصد کمتری سرنوشت/قضا و قدر/ کارما را عامل اصلی دانسته اند. ۶ درصد تقصیر را به گردن ناکارآمدی سیستم های اجتماعی انداختند و ۴ درصد نیز بلایا را فرصتی برای رشد و شکرگزاری برشمرده‌اند. در بعضی از پاسخ‌ها نیز به چند دلیل در کنار هم اشاره شده است در چند نمونه از پاسخ های هر دسته را مرور می‌کنیم.

حاصل اتفاق و گریز ناپذیر

«زندگی همین است» «همه چیز قرعه‌کشی است» «چون گاهی وقتها اتفاقات وحشتناکی می افتد و وقتی رخ می دهند لاجرم باید برای یک انسان این اتفاق بیفتد وگرنه دیگر وحشتناک نخواهند بود».

خواست خدا

«خدا خواسته است که ایمان ما را امتحان کند» «خدا همیشه مهربان است. و درکش سخت است اما همیشه در رنج کشیدن معنای نهفته است».

اختیار و اراده انسان‌ها

«چون انسان های دیگری وجود دارند که به اراده خود انتخاب می کنند دست به کارهایی مثل قتل و تجاوز بزنند» «۹۰ درصد انسانها مسئول اتفاقاتی هستند که برایشان رخ می دهد».

شیطان و گناه اولیه

ما همه هبوط کردیم و در جهانی سقوط کرده زندگی می‌کنیم. گناه پس از آفرینش جهان وارد آن شد و از آن زمان همه چیز را آلوده کرد و تحت تاثیر خود قرار داد». «همه ما گناهکاریم و تمام اتفاقات خوب نیز علامتی از جانب خدا است. ما در جهانی گناه آلود زندگی می کنیم و بنابراین اتفاقات بدی رخ می‌دهد مثل بیماری جنایت قتل و غیره».

قضا و قدر/کارما

«به دلیل سرنوشتی که به وسیله موجود ناشناس نوشته شده» زندگی در مسیر پیش می رود که فراتر از دانسته های ما است».

کارآمدی سیستم های اجتماعی

«علت آن بی‌عدالتی سیستماتیک مانند نژادپرستی و زن‌ستیزی است» «من اعتقادی به اراده و اختیار ندارم. فقط علت و معلول جبری وجود دارد.»

فرصتی برای رشد و شکرگزاری

«به نظر من هر اتفاقی به دلیلی رخ می دهد. این‌ها درسی است به خاطر اشتباهاتی که انسان‌ها مرتکب شده‌اند. شاید هم به آنها یاد می‌دهد که در آینده از چه کارهایی دوری کنند» «به نظرم زندگی هر فرد تا حدی از پیش تعیین شده است تا به او درس‌هایی بدهد».

انتهای پیام

منبع: دین آنلاین