مسیحیت دینی مضر برای عقلانیت

0

Views: 7

 

عقل ستیزی آموزه های مسیحی همواره برای سران کلیسا و بزرگان مسیحیت چالش برانگیز و پر مخاطره بوده و همواره برای فرار از این پرسش گری ها با مخاطرات جدی مواجه شده اند.

به گزارش فاران نیوز، تاکنون بارها از عقل ستیز بودن آموزه های مسیحی سخن به میان آمده و شواهدی از مخالف عقل بودن مهمترین آموزه های مسیحیت از جمله تثلیث و تجسد ارائه شده است.

 

کلیساهای مسیحی نیز به ویژه این روزها با حجم گسترده ای از سوالات پیرامون نسبت مسیحیت و عقلانیت مواجه گردیده اند و مخاطبان کلیسا دست به پرسش گری در این زمینه زده اند.

 

آنچه مشخص است، اقناع مخاطبان کلیسا در این زمینه چالش برانگیز ترین موضوعی است که کشیش های مسیحی با آن دست و پنجه نرم می کنند و به آن مبتلا شده اند.

 

این موضوع بارها در سخنان اندیشمندان مسیحی و برخی از سران کلیسا نیز مطرح شده و موضوعات و سخنان گوناگونی پیرامون این مسئله مطرح شده است.

تثلیث روشنگر نیست

این مسئله باعث شده تا درک مهمترین آموزه های مسیحیت نیز برای مسیحیان با ابهاماتی همراه باشد. برای الیستر مک گراث مسیحی درباره عدم تعریف قابل پذیرش از تثلیث برای مخاطبان کلیسا معتقد است که تثلیث در حقیقت برای کلیسا چندان روشنگر نیست.

 

«بی گمان یکی از بزرگترین دشواری هایی که پژوهشگر با آن مواجه می شود اصطلاحات و واژگان مربوط به تثلیث می باشد. در مورد شخصیت – سه شخصیت، ۳ ذات- حداقل چیزی که می توان گفت این است که چندان روشنگر نیست»(۱)

 

و یا اندیشمند دیگر مسیحی از عدم ارائه تصویر واضح و درست از عیسایی که هم زمان انسان و خداست توسط کلیسا اشاره دارد.

مسیحیت در مصاف عقلانیت

موریس وایلز در این زمینه می نویسد:

«تعمیم های منفی ادعاهایی بسیار خطرناک هستند. اما با این وجود چنین به نظر می رسد که کلیسا در سراسر تاریخ طولانی تلاش هایی که برای ارائه گزارشی معقول از مسیح کاملا انسانی و کاملا الوهی شده ، هرگز موفق نشده است که تصویری منسجم و قانع کننده ارایه کند.»(۲)

 

جان هوردن اندیشمند مسیحی دیگر نیز در درباره همین موضوع به لاینحل مانده آن اشاره دارد و می نویسد:

«هدف بحث های مسیح شناسی این بود که روشن سازد که اگر عیسی الوهیت داشت پس بر روی زمین چه بود؟ بلافاصله این سوال پیش آمد که عیسی چگونه می توانست هم الوهیت داشته باشد و هم انسان باشد؟ چگونه ممکن بود خدا محدودیت های انسانی را به خود بگیرد؟ بسیاری این امر را غیر ممکن می دانستند. در عین حال باید قبول کرد که این مسئله که عیسی چگونه هم انسان است و هم خدا لاینحل مانده است. بعدا خواهیم دید که این مسئله در الهیات جدید هم دوباره مطرح شده است.»(۳)

 

در حقیقت عقل ستیزی آموزه های مسیحی همواره برای سران کلیسا و بزرگان مسیحیت چالش برانگیز و پر مخاطره بوده و همواره برای فرار از این پرسش گری ها با مخاطرات جدی مواجه گردیده اند.

 

این مسائل باعث شده تا یکی از متفکران غربی در این زمینه به نکته ای تامل برانگیز اشاره نموده و با جسارت مثال زدنی مسیحت را دینی مضر برای عقلانیت معرفی کند.

 

وین وود رید- یک متفکر غربی در این زمینه می نویسد:

«این دین برای عقل مضر است و از ما می خواهد که عقل در آستانه چنین مذهبی قربانی شود»(۴)

 

پی نوشت:

۱. الیستر مک گراث، در آمدی بر الهیات مسیحی، ترجمه عیسی دیباج، ص۳۲۰.

۲. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی و محمد حسن محمدی مظفر ص۳۶.

۳. ویلیام هوردن، راهنمای الهیات پروتستان، ترجمه طاطه وس میکاییلیان، ، ص۲۰.

۴. کاشف الغطاء، پژوهشی درباره انجیل و مسیح، ترجمه و توضیحات سید هادی خسرو شاهی، ص۲۳۴.

 

انتهای پیام

منبع: فرقه نیوز