مسیح در کلام پطرس رسول

0

Views: 18

 

مسیح در کلام پطرس رسول

 

شمعون (1) بی تردید، برجسته ترین رسول مسیح (ع) به شمار می آید. این مسئله تا بدان جا پیش می رود که حضرت، او را «کیفا» خطاب می کند. واژه «کیفا» در زبان آرامی، معادل کلمه «پطرس» در زبان یونانی و به معنای «صخره» است. از این رو شمعون در کتاب مقدس با نام پطرس رسول معرفی می شود و شمعون پطرس نیز به معنای «شمعون صخره» می باشد.

 

 

پطرس رسول کیست؟

به نظر می رسد اطلاعات دقیقی پیرامون پیشینه و زندگی نامه شمعون پطرس وجود ندارد. معتبرترین مطالب در رابطه با این رسول برجسته در انجیل لوقا بیان می شود. بر این اساس، پطرس، فردی روستایی بود که در بیت صیدا زندگی می کرد. وی به ماهیگیری اشتغال اشت و به زبان های آرامی و یونانی مسلط بود.

در انجیل یوحنا می آید که اندریاس، پس از آشنایی با مسیح (ع)، برادر خود شمعون را نیز نزد ایشان می برد. در همین دیدار است که عیسی (ع) او را برای اولین بار، «کیفا» می نامند. مسیح (ع) به تدریج از پطرس دعوت به همکاری می کند. از این رو پطرس و برادرش اندریاس به عنوان اولین حواریون حضرت به ایشان می پیوندند.

 

 

مسیح (ع) در کلام پطرس

 

شمعون به مرور از چنان جایگاهی نزد عیسی (ع) برخوردار می شود که حضرت، خطاب به او می فرمایند:

و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس [صخره]، و بر این صخره، کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت.و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم. و آن چه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آن چه در زمین گشایی، در آسمان گشاده شود“. (متی 16: 18-19)

 

همچنین، مسیح (ع) پس از رستاخیز خود نیز بر پطرس ظاهر می شود:

“و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت: «ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از این ها محبت می نمایی؟» بدو گفت: «بلی خداوندا، تو می دانی که تو را دوست می دارم.» بدو گفت: «بره های مرا خوراک بده.»…. بدو گفت: «گوسفندان مرا شبانی کن.»” (یوحنا 21: 15-16)

این عبارات به این معناست که حضرت از شمعون می خواهند که امر رسالت خویش را ادامه دهد و پیروان ایشان را که از آن ها تعبیر به گوسفندان خود می کنند، هدایت نماید.

 

پطرس، مسیح (ع) را چگونه معرفی می کند؟

 

اکنون باید دید، این حواری برجسته مسیح (ع)، ایشان را چگونه به پیروان حضرت و نو ایمانان معرفی می کند. و آیا در سخن این رسول، رد پایی از ادعای الوهیت مسیح یافت می شود؟

 

شاید بتوان گفت که روشن ترین سخنان شمعون پطرس برای معرفی عیسی (ع) در کتاب اعمال رسولان مشاهده می شود.

 

در اعمال رسولان می آید، پطرس پس از برکت یافتن از روح القدس در روز پنطیکاست، نزد یهودیان اورشلیم می رود و این گونه آن ها را نصیحت می کند:

“ای مردان اسرائیلی، این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری، مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود می دانید، این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران به صلیب کشیده، کشتید…”. (اعمال رسولان 2: 22-23)

 

به دیگر سخن، شمعون پطرس برای معرفی عیسی (ع) از مردی سخن می گوید که مانند دیگر پیامبران، از جانب پروردگار مبعوث می شود و برای اثبات رسالت خویش، معجزاتی نیز دارد. همان طور که به وضوح مشخص است، در این سخنان، هیچ گونه ادعایی که بر الوهیت مسیح دلالت نماید، وجود ندارد.

 

در جای دیگری از اعمال رسولان، پطرس رسول، پس از شفای مردی که به صورت مادرزادی لنگ بود، در مواجهه با حیرت حضار می گوید:

“… ای مردان اسرائیل، چرا از این کار تعجب دارید و چرا بر ما چشم دوخته اید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده، او را در حضور پیلاطس انکار کردید…”. (اعمال رسولان 3: 13-12)

 

و حتی از این جالب تر، آن جاست که پطرس در ادامه، عیسی (ع) را نبی خطاب می کند:

“زیرا موسی به اجداد گفت که خداوند خدای شما، نبی مثل من از میان برادران شما، برای شما برخواهد انگیخت”. (اعمال رسولان 3: 22)

 

همچنین در جای دیگر می گوید:

“برای شما اولاً خداوند بنده خود عیسی را برخیزانده، فرستاد تا شما را برکت دهد به برگردانیدن هر یکی از شما از گناهانش”. (اعمال رسولان 3: 26)

 

 

کلام آخر

همان طور که در عبارات پطرس رسول مشاهده می شود، نه تنها در این سخنان، خبری از تبلیغ الوهیت مسیح (ع) نیست، بلکه بر بندگی و نبوت ایشان تأکید می شود. چگونه می توان بنده ای را خدا نامید؟ براستی، مگر خدا می تواند بنده باشد؟ اگر چنین است، بنده کیست؟ و اگر بنده است، چگونه می تواند خدا باشد؟

 

موضوعات مرتبط:

آموزه تثلیث در عهد جدید (بخش اول)

آموزه تثلیث در عهد جدید (بخش دوم)

 

پی نوشت ها:

1) نام اصلی پطرس حواری است.

 

منابع:
  • Ehrman, B. D. (2006), Peter, Paul and Mary Magdalene: The Followers of Jesus in History and Legend, Oxford, P 3-6
  • Hengel, M. (2006), Saint Peter: The Underestimated Apostle, Trapp (eds), T. H. (2010), Wm. B. Eerdmans Publishing, P 3-7

 

 

نویسنده: زهرا کامکار