مفصل بندی گفتمان سلفی تکفیری

0

Views: 3

 

گفتمان سلفی تکفیری همچون دیگر گفتمان ها از عناصری تشکیل شده که مهمترین آنها عبارتند از: ملاک بودن فعل و قول سلف در جواز یا حرمت اعمال، تمسک به ظواهر نصوص و انکار عقل، شیعه ستیزی و مبارزه با سنت های تشیع، تكفير غیر سلفی ها.

به گزارش فاران نیوز، هر عملی که میان عناصر پراکنده در درون یک گفتمان رابطه برقرار کند، مفصل بندی نام دارد. مثلا در گفتمان لیبرالیسم مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، انتخابات و عقلانیت با یکدیگر مفصل بندی می شوند. از این رو می توان گفت هویت یک گفتمان بر اثر رابطه ای که از طریق عمل مفصل بندی میان عناصر گوناگون پدید می آید شکل می گیرد. در گفتمان سلفیه، عناصری که با یکدیگر مفصل بندی می شوند عبارتند از:

الف) ملاک بودن فعل و قول سلف در جواز یا حرمت اعمال

دلیل عمده در بدعت دانستن بسیاری از اعمال و رفتار نزد سلفی ها، عدم سابقه آن در عصر سلف است. مثلا ابن تیمیه در بیان علت تحریم جشن میلاد پیامبر (ص) می نویسد: «والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدًا فإن هذا لم يفعله السلف… و خداوند آنان را به خاطر این محبت و تلاش ثواب می دهد، نه به خاطر آنکه بدعت گذاردند و برای میلاد پیامبر (ص) عید گرفتند. چراکه سلف این عمل (یعنی جشن میلاد پیامبر ص) را با وجود آنکه مقتضی برای انجام آن موجود و مانع مفقود بوده انجام نداده است. اگر این عمل خیر محض یا راجح بود، سلف آن را انجام می دادند؛ چرا که محبت و تعظیم آنان نسبت به پیامبر بیشتر، و بر خیر حریص تر بودند».

ب: تمسک به ظواهر نصوص و انکار عقل

جریان های تکفیری با رد تقلید، همگان را مستقیم به ظواهر نصوص فرا می خوانند، با این حال خود ایشان به شدت گرفتار تقلید از شیوخ خود تا حد تقدیس هستند. ویژگی بارز این جریان مخالفت با عقل و حاکم نمودن ظاهر نص بر عقل است. این رویه آنان را به شدت گرفتار جمود ساخته، تا آنجا که به مخالفت با علوم برخواستند. مثلا ابن عثیمین نظریه گردش زمین که در علم نجوم به اثبات رسیده را مورد نقد قرار می دهد.(۱)

ج) شیعه ستیزی و مبارزه با سنت های تشیع

سلفی های تکفیری در هر چیزی با هم اختلاف داشته باشند، در دشمنی با شیعه و مبارزه با سنت های آنان با هم هیچ اختلافی ندارند. از جمله آداب و سنت های شیعه که با آن مخالفت می کنند عبارتند از:

بدعت دانستن تبرک و استشفاء به آثار اولیای الهی.

تحریم زیارت قبور پیامبر و اهل بیت.

شرک دانستن سوگند به غیر خدا.

تحریم طلب شفاعت، توسل و استغاثه به پیامبر (ص) و اهل بیت.

د) تكفير غیر سلفی ها

تکفیر غیر سلفیان، از مهم ترین ویژگی این جریان در گذشته و حال است. آنان تفسیر خاصی از مفاهیم دینی دارند و بر پایه برداشت نادرست از مفهوم توحید و شرک، مسلمانان جهان را مشرک می دانند. چنان که محمد بن عبدالوهاب هر کسی که از او پیروی نکند را کافر می داند.

منبع : کتاب: «سلفی گرایی؛ عوامل و پیامدهای سیاسی». نویسنده: محمد ملک زاده

۱. العثيمين، محمد بن صالح (م 1421)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن – دار الثريا، الطبعة الأخيرة، 1413 هـ. ج1 ص70.

انتهای پیام

منبع: الوهابیه