موبد زرتشتیان: مکتب شهید سلیمانی مورد احترام تمامی ادیان است

شهید سلیمانی
0 44

Visits: 6

موبد زرتشتیان استان یزد گفت: کشورهای غربی فاقد قهرمانان واقعی هستند. به همین علت سعی می کنند با فیلم های تخیلی خلاء وجود قهرمان را برای مردم به خود برطرف کنند. در صورتی که سرزمین اهورایی ایران فراوان از این چهره ها دارد و شهید سلیمانی یک نمونه از این موارد است.

رستم کاووسیان موبد زرتشتیان با اعلام اینکه شهید سلیمانی تمام تمرکز و وقت خود را معطوف به کمک به انسانهای مظلوم کرده بود، عنوان کرد: از نظر شهید سلیمانی انسانها هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشتند و دین و مذهب و ملیت انسان‌ها مانعی برای کمک به آنها نبود.

این مورد زرتشتی که در دوران دفاع مقدس همرزم شهید سلیمانی نیز بوده است اظهار کرد: کشور ایران از ابتدای تاسیس تا کنون سرداران و نام آوران بزرگی به خود دیده که نام هر کدام به علت سلحشوری در تاریخ آمده است. اما افرادی ماندگار و به محبوبیت رسیدند که از مرزهای این سرزمین دفاع کرده و مدافع حقوق مردم بودند.

وی سردار شهید سلیمانی را در زمره این نام‌آوران دانسته و تاکید کرد: حاج قاسم با دیگر نام آوران گذشته ایران یک تفاوت بزرگ داشت. و آن اینکه برای حاج قاسم یاری رساندن به مظلومان جهان فراتر از مرزهای سرزمین اهورایی ایران بود. به همین علت از شهادت این سردار بزرگ سرزمین آریایی، مردم آزادیخواه تمام کشورهای جهان متاثر شدند.

کاووسیان در ادامه با بیان اینکه شهید سلیمانی شخصیتی حق‌طلب بود خاطرنشان کرد: متاسفانه ابعاد شخصیتی و رفتاری شهید سلیمانی هنوز چندان برای جوانان و مردم کشورهای دیگر مطرح نشده است. لازم است مسئولان مربوطه تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند.

مردم ایران و منطقه مدیون حاج قاسم هستند

وی اشاره کرد: کشورهای غربی فاقد چنین قهرمانانی هستند به همین علت سعی می کنند با فیلم های تخیلی خلاء وجود قهرمان را برای مردم خود برطرف کنند. در صورتی که سرزمین اهورایی ایران، فراوان از این چهره‌ها داشته و دارد. شهید سلیمانی تنها یک نمونه از این قهرمانان است. به همین علت از گسترش نام شخصیت قهرمانان واقعیت ترس دارند.

موبایل زرتشتیان یزد یکی دیگر از ویژگی‌های سردار شهید سلیمانی را تواضع این شهید دانست و بیان کرد: از نگاه شهید حاج قاسم ارزش و جایگاه هیچ انسانی بر اساس جایگاه و مقام و مسئولیت آنها مشخص نمی‌شود و مسئولیت‌های دنیا عاملی برای تفاوت قائل شدن بین انسان‌ها نبود.

رستم کاووسیان در پایان افزود: کشور و مردم ایران و منطقه مدیون تلاش های شبانه روزی و خستگی ناپذیری حاج قاسم هستند. باید مسئولان در زمینه معرفی ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار تلاش بیشتری نمایند.

انتهای پیام

منبع: مرآت