تکفیر مسلمانان ساکن یمن و شام توسط نتیجه محمد بن عبدالوهاب

نتیجه محمد بن عبدالوهاب
0

Views: 4

عبداللطیف بن عبدالرحمان بن حسن آل الشیخ نتیجه محمد بن عبدالوهاب بسیاری از شهرها و کشورهای اسلامی را نام برده و مردم این شهرها را از جمله کسانی که دارای عقاید شرک آلود هستند، معرفی کرده است. از نظر او مردم مصر، یمن، سوریه و عراق دچار شرک و بت پرستی شده‌اند.

وی پس از توضیح امور شرکی در مصر پیرامون یمن و شام می نویسد:

«کذالک ما یفعل فی بلدان الیمن جار علی تلک الطریق و السنن ففی صنعاء و برع و المخا و غیرها من تلک البلاد ما یتنزه العاقل هم ذکره و وصفه. و لایمکن الوقوف علی غایته و کشفه، ناهیک به قوم استخفهم الشیطان وعدلوا عن عباده الرحمن الی عبادة القبور و الشیطان…

کذلک حلب و دمشق و سائر بلاد الشام، فیها من تلک المشاهد و النصب و الاعلام، ما با یجامع علیه اهل الایمان و الاسلام، من اتباع سید الانام. و هی تقارب ما ذکرنا من الکفریات المصریه و التلطخ بتلک الاحوال الوثنیه الشرکیه.» (۱)

نتیجه محمد بن عبدالوهاب

«همچنین آنچه در شهرهای یمن در حال انجام است در همان طریق است. (یعنی مانند مصر است) در صنعاء و برع و مخا و دیگر شهرها اموری انجام می‌پذیرد که شخص عاقل از یاد آوری و توصیف آن کراهت دارد و نمی‌توان انتهایش را کشف کرد. در یمن عده‌ای هستند که شیطان آنها را ذلیل کرده و از عبادت خداوند روی گردان شده مشغول پرستیدن قبور و شیطان شده‌اند.

محمد بن عبدالوهاب

نتیجه محمد بن عبدالوهاب در ادامه میگوید:

همچنین در حلب و دمشق و دیگر شهرهای شام این چنین بارگاه ها و مقابری وجود دارد که با عقاید مومنان و مسلمانان و پیروان پیامبر اکرم قابل جمع نیست. آنچه در شام وجود دارد مانند کارهای کفرآمیزی است که در مصر انجام می‌گیرد. شام نیز مبتلا به حالتهای مشرکان و بت پرستانه مصر شده است.»

 

1. عاصمی نجدی، عبدالرحمن بن محمد، الدررالسنیه فی الاجوبه النجدیه، چاپ ششم، ه۱۴۱۶، ج۱، ص ۳۸۵ و۳۸۴.

انتهای پیام

منبع: پایگاه تخصصی وهابین پژوهی و جریان های سلفی