نعل وارونه هدایت هوشمند دراویش

0

Views: 10

 

نعل وارونه هدایت هوشمند دراویش در ماجرای محمد ثلاث و روشنگری مستند فرقه نیوز بار دیگر باعث طرد مصطفی آزمایش و گروهک مجذوبان شد.

به نظر می‌رسد گفتگویی اختصاصی اخیر دُر تی‌وی با اعضای فعال گروهک مجذوبان فراتر از حد یک گفتگو بود. بلکه در اثر تلاشی برای منزوی کردن بزرگان فرقه، تحریف گلستان هفتم و زنده کردن نقطه مشترکی برای هدایت هوشمند فقرا بود تا سوسوی چراغ عمر گروهک مجذوبان در فرقه گنابادیه تا زمانی که معجزه این اتفاق بیفتد روشن بماند.

 

اتفاقات بعد از پخش این گفتگو و روشنگری های مستند فرقه نیوز ثابت کرد رویکرد و اختلاف نظر شاخه‌های صوفیه گنابادیه فاصله‌ای به طول چند سال نوری با هم دارند. در این میان مصطفی آزمایش و گروهک مجذوبان ناچار هستند برای هدایت هوشمند فقرا در اعماق اختلافات، نقاط اشتراک بیابند تا بتوانند با گسترش دادن آنها به نتیجه برسند.

اما دستیابی به نقطه مشترک در این زمان آن هم باتوجه به خوانش های متفاوت دو شاخه اصلی مدعی قطبیت کاری بس دشوار است که تلاش اخیر برای تحریف حقایق حادثه تلخ گلستان هفتم و تطهیر چهره محمد ثلاث به همین خاطر بود.

زمینگیر شدن بزرگان فرقه

اتفاقات اخیر گواه بر آن است که اعضای فعال گروهک مجذوبان در حال بررسی سناریوهای مختلفی در خصوص هدایت هوشمند انتقال قطبیت مصطفی آزمایش هستند تا شاهد پایان رویارویی و اعتراض شاخه سنتی فرقه صوفیه گنابادیه با رویکرد سیاسی و معاند آنها باشیم.

 

از دهه ۸۰ که تحرکات فتنه جویانه و آشوب طلبانه عناصر معاند گروهک مجذوبان آغاز شد و رصد اطلاعاتی در مورد تک تک اعضاء جذب شده اعمال گردید، رصدی که منجر به دستگیری عناصر حلقه اصلی این گروهک در فواصل زمانی مختلف و محاکمه آنها شد.

تعدادی از اعضای فعال این گروه در یک فرآیند قانونی به تاریخ ۲۳ اسفند ۹۱ محاکمه شدند و به سبب اعمال جنایتکارانه و اغتشاش گرایانه خود محکوم به تحمل کیفر شدند تا ثابت شود تفکر حاکم بر گروهک مجذوبان همان رویکرد های مجاهدین خلق و با حذف رنگ و لعاب کمونیستی و پاک کردن گرایش های به ظاهر سیاسی بوده است که از زمان روی کار آمدن و کانال مجذوبان به صورت چراغ خاموش کلید خورد و باعث زمین گیر شدن بزرگان فرقه شد.

ارسال اخبار تحریف شده توسط آزمایش

ارسال اخبار و تجمعات آشوب طلبانه گروهک مجذوبان به‌صورت تحریف شده به خارج از کشور توسط مصطفی آزمایش برای استفاده شبه رسانه‌های ضد انقلاب و مکاتبه با کمیساریای عالی حقوق بشر از دیگر اقدامات انجام شده بود که در محاکمه سال ۹۱ به آن اقرار کردند تا تعریف جدیدی از هدایت هوشمند دراویش در تاریخ تصوف ثبت شود.

 

هدایت هوشمند دراویش با کمک عناصر ضد انقلاب در ماجرای قتل هاله سحابی در سال ۹۰ به اوج خود رسید و نتایج قابل قبولی از پیوند نا مبارک آنها حاصل شد و کار به جایی رسید که گروهک مجذوبان در همان سال با تمهید مقدماتی برای کشتن یکی از دراویش فراهم کردند تا نشان دهند تبحری ویژه در انتساب دروغین قتل‌ها به نیروهای انقلابی دارند و در حال هدایت هوشمند هستند.

 

نعل وارونه هدایت هوشمند در ماجرای محمد صلاح و روشنگری مستند فرقه نیوز بار دیگر باعث طرد مصطفی آزمایش و گروهک مجذوبان شد و رصد صورت گرفته حاکی از سردرگمی و رسوایی این افراد و حامیان آنان دارد.

 

انتهای پیام

منبع: فرقه نیوز