چرا مسیح درباره الوهیت خود سخن نگفت!

0

Views: 3

 

سوال این است که آیا حضرت عیسی «ع» ادعای الوهیت و خدایی خود را در میان یاران و پیروانش مطرح ساخت؟آیا درباره اینکه خدایی مساوی با خدای پدر هستند و یکی از اقانیم ثلاثه ادعایی مطرح نمودند؟

به گزارش فاران نیوز: بارها درباره الوهیت و خدا دانستن حضرت عیسی (ع) در مسیحیت مباحث مختلفی به میان آمده است.این ادعا تاکنون چه در میان مسیحیان و چه در میان غیر مسیحیان با پرسش های گوناگونی مواجه گردیده است.

یک سوال تامل برانگیز که همواره در این زمینه قابل طرح است نگاه حضرت عیسی علیه السلام به خودشان است. آن سوال این است که آیا حضرت عیسی «ع» ادعای الوهیت و خدایی خود را در میان یاران و پیروانش مطرح ساخت؟آیا درباره اینکه خدایی مساوی با خدای پدر هستند و یکی از اقانیم ثلاثه ادعایی مطرح نمودند؟

اینجا می توان گفت حضرت عیسی «ع» هیچگاه در طول کتاب مقدس هیچ اشاره ای صریح به الوهیت خود نداشتند و جای این مطالب در کتاب مقدس خالی است. در حقیقت مخالفان الوهیت عیسی مسیح علاوه بر مباحث عقلانی و کتاب مقدسی، می توانند از سکوت عیسی مسیح در این زمینه و عدم اشاره به الوهیت خودشان برای استناد به عدم الوهیت ایشان استفاده نمایند.

در حقیقت اگر ایشان خدا بود و ادعای خدایی داشت لازم بود که حداقل در جمع حواریون هم که شده به این مساله به این مهمی اشاره نموده و حقیقت مساله را تا حدی روشن نماید؛ اما می بینیم هیچ خبری از این ادعا نیست!

اما عیسی مسیح چه نگفت؟

عیسی نگفت که خدای مجسم است.عیسی نگفت من یکی از اقانیم ثلاثه هستم که مساوی با خدای پدر هستم.عیسی نگفت که گناه اولیه بود و این گناه به نسل بشر سرایت نمود و من خدا هستم که برای نجات از این گناه و کفاره این گناه باید بر صلیب بمیرم.عیسی نگفت که من خداوند آفریننده و خالق آسمانها و زمین هستم.

عیسی نگفت که من بودم که آدم و حوا را خلق کردم و انسان را آفریدم. عیسی نگفت که من بودم که انبیاء را برای هدایت بشر فرستادم. عیسی نگفت من را مورد پرستش قرار دهید و از من کمک بخواهید که من یگانه خدای شما هستم.

و عیسی نگفت…

انتهای پیام

منبع: فرقه نیوز