اولین دور گفتگوی ادیانی میان ایران و آمریکا برگزار شد

0

Views: 4

 

در کنفرانس گفتگوی ادیان میان ایران و آمریکا با تاکید بر اهمیت گفتگو، مطرح شد: ایجاد رابطه دوستی میان مردم آمریکا و ایران و اسلام و مسیحیت به منزله پلی میان دو طرف برای شکل‌گیری دوستی و گفتگو است.

به گزارش فاران نیوز، نخستین دور گفتگوی ادیان میان ایران و آمریکا با عنوان «اهمیت گفتگو» به همت امور بین المل دانشگاه ادیان و مذاهب بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت مجازی با حضور اساتیدی از ایران و آمریکا برگزار شد.

در ابتدا دبیر جلسه، حامد شاه رفعتی مدیر کل امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با معرفی دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشکده های آن بر فعالیت های بین المللی و اقدامات این دانشگاه در حوزه گفتگوهای ادیانی تاکید کرد.

دیدگاه مسیحیت درباره گفت‌وگوی ادیان

کشیش داک هاستر به عنوان اولین سخنران از جامعه منونایت های آمریکا به معرفی جامعه لوک ۱۰ پرداخت. وی با اشاره به اینکه جامعه لوک ۱۰ یک جامعه مسیحی در آمریکای شمالی است، افزود: لوک ۱۰ تلاش کرده است تا با ایران و خصوصا مردم آن که به دلیل تحریم ها امکان دریافت کمک های پزشکی را در زمان کرونا نداشتند، همکاری کند.

در ادامه هاستر بر ایجاد رابطه دوستی میان مردم آمریکا و ایران و اسلام و مسیحیت تاکید کرد و بیان کرد: جامعه لوک ۱۰ به منزله پلی میان دو طرف برای ایجاد دوستی و گفتگو است.

دکتر عبدالرحیم گواهی که به عنوان دومین سخنران ایرانی در این وبینار حضور داشت با معرفی برخی از آثار و کتاب ها در حوزه روابط اسلام و مسیحیت بر اهمیت گفتگو از منظر قرآن تاکید و اظهار کرد: در طی چهل سال گذشته در حوزه گفتگوی ادیان تلاش کرده است.

در ادامه اسقف چِین با اشاره بر فعالیت های خود در حوزه گفتگوی ادیان تصریح کرد: این گفتگوها با ایران از زمان سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران زمانی که در سازمان ملل سخنرانی خود را درباره گفتگوی تمدن ها در مقابل نظریه برخورد تمدن های ساموئل هانتینگتون ارائه کرد، شروع شده است. وی هدف لوک ۱۰ را گفتگو و محبت به سایر انسان ها بر مبنای متن انجیل دانست.

خانم برِیِر نیز با اشاره سابقه طولانی گفتگوی اسلام و مسیحیت گفت: گاهی گفتگوهای ادیانی دشوار می شود ولی این امر نباید به ترک گفتگو منجر شود.

وی افزود: اولین نمونه موفق گذار از گفتگو به عمل مربوط به مشترکات بین دو دین محسوب می شود.

بریر اشاره کرد: باید گفتگوها همراه با افزایش فرهنگ «صلح» باشد.

نقش زنان در گفت‌وگو

دکتر برزگر که درباره نقش زنان در گفتگو سخن میگفت با اشاره به اینکه تحولات جهانی و رشد آگاهی اجتماعی موجب شده تا «زنان» به عنوان یکی از محورها و موضوعات مهم گفتگو مورد توجه قرار بگیرند، تشریح کرد: ورود و حضور زنان در فرآیند گفتگوهای اجتماعی،‌ دینی و بین‌المللی خواه به عنوان عامل و طرف گفتگو و خواه به عنوان موضوع گفتگو،‌ می­تواند، مهم و چالشی باشد.

وی افزود: هر دو ساحت مسأله «زن و گفتگو»‌ در مثلث ساختارهای فرهنگی،‌ اجتماعی و سیاسی قرار دارد و متأثر از این ساختارها از یک سو، نحوه پردازش موضوعات زنان در گفتگوهای اجتماعی و جهانی و از سوی دیگر عاملیت زنان برای ورود به گفتگوهای اجتماعی و جهانی در قالب و اًشکال متفاوت تحت تأثیر قرار می­ گیرد. در لایه دیگر ماهیت و چیستی گفتگو،‌ اهداف،‌ عوامل،‌ قابلیت و توانمندی طرفین گفتگو، اعتبار طرفین گفتگو و پذیرش نتایج گفتگو، دسترس بودن گفتگو برای افراد،‌ موانع و موضوعات گفتگو فاکتورهای مهمی هستند که ورود و حضور زنان در گفتگو را شکل می‌دهد.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس،‌ می‌توان گفت که علی‌رغم اذعان به قابلیت و توانمندی زنان در گفتگو و ضرورت حضور آنان،‌ لازم است به ضرورت‌هایی که میتوانند دستیابی زنان به گفتگوی سازنده را مورد توجه قرار داد.

گفت‌وگو در مذهب تشیع

حامد فیاضی، در این وبینار بااشاره به جایگاه گفتگو در مکتب تشیع بیان کرد: باید تعریفی از گفتگو را ارائه کرد. درواقع دیالوگ آغاز گفتگوی بین افراد برای ارتقای فهم از یکدیگر و پرهیز از خشوت و فراهم کردن زمینه برای آینده است.

او در ادامه تاکید کرد: منابع اصلی گفتگو در شیعه قرآن، سیره پیامبر و امامان معصوم است. فیاضی، با اشاره به برخی از آیه های قرآن براهمیت موضوع گفتگو در قرآن تاکید کرد.

گفت‌وگو در عمل

اسقف واتس که درباره موضوع دیدگاه مسیحیت در مورد گفتگوی ادیان سخنرانی میکرد با تاکید بر اینکه چندین دیدگاه چالش برانگیز درباره لزوم گفتگوی ادیانی در مسیحیت وجود دارد تصریح کرد: برخی به طور جدی به دنبال نقد گفتگوهای ادیانی هستند.

واتس افزود: منتقدان گفتگوی ادیان معتقدند که گفتگوها باعث میشوند، اختلاف های جدی میان ادیان نادیده گرفته شود و حل نشده باقی بماند.

در پایان واتس یادآور شد: این افراد با رجوع به متن مقدس تلاش میکنند تا دین را انحصارگرا معرفی کنند. اسقف واتس تاکید کرد که تلاش ها برای گفتگوی ادیان باید فراتر از دولت ها، سیاست باشد و از احترام متقابل ناشی شده باشد.

انتهای پیام

منبع: روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاه