یوگا آرامش کاذب با چاشنی عرفان هندی

یوگا عرفان هندی
0

Views: 15

امروزه یوگا در سرتاسر جهان در حال ترویج و گسترش است طرفداران زیادی هم پیدا کرده است. در کشور ما هم این ورزش تا آنجا گسترش یافته که از فضای کتابخانه و باشگاه‌های ورزشی گذشته و به محیط کوچه و بازار و محیط کار و اماکن آموزشی و مدارس رسیده است. و باشگاه ورزشی فعالیت خود را در قالب باشگاه‌های به اصطلاح ورزشی شروع کرده است.

اگر سری به فضای مجازی بزنیم بیشتر متوجه گسترش این موضوع بین مردم کشور خواهیم شد. به عنوان مثال درمی‌یابیم که یوگا به زبان فارسی حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که با جستجوی ساده اینترنتی در مورد این واژه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یافته به فارسی پیدا می شود. و بیش از هزار مطلب به زبان فارسی در سایت‌ها و وبلاگ ها پیدا می شود همچنین ده‌ها پایگاه الکترونیک مستقل نیز برای تبلیغ آن در فضای سایبر فعالیت می‌کنند.

اما واقعا یوگا چیست؟!

خیلی از مردم عادی که حداقل برای شروع وارد فضاهای می‌شوند و یوگا کار می‌کنند از حقیقت و ماهیت اصلی آن بی‌خبر هستند. آنها تنها به کلاس به این کلاس می‌روند تا با انجام برخی از حرکات یوگا و برخی از تمرکزها صرفاً یک ورزش کرده باشند و ساعات آرامی را سپری کنند. یا به این کلاس می‌روند تا بین انواع یوگاهایی که این روزها مثل قارچ سر برمی آورند (از زایمان گرفته تا صورت و خنده) یکی را انتخاب کنند و شرایط بهتری برای خود بسازند.

اما کم‌کم مسئله برای شان تغییر پیدا می‌کند و ناخواسته و به تدریج وارد وادی خاصی می‌شوند که آنها را با برخی از آیین‌های هندو مرتبط و درگیر می‌کند.

اما واقعیت چیز دیگری است. همه شواهد و مدارک نشان می‌دهد که ورزش دانستن یوگا یک مسئله کاملاً اشتباه است و به تعبیر پدر یوگای ایران اینکه آن را تنها ورزش بدانیم خیانت بزرگی است.

در حقیقت یوگیست‌های اصیل و معلمان این مکتب در کشور ما همه نگاهی عرفانی به یوگا دارند. و فارغ از بحث‌های ورزشی به دنبال راه نجات در آن هستند. بنابراین خیلی خیلی ساده اندیشانه است که بخواهیم یوگا را صرفاً یک ورزش بدانیم.

یوگا به عنوان یک طریقت تا حدود ۱۵۰ سال قبل هم به عنوان عرفان مطرح بود تا این که از آن دوره به بعد به عنوان یک ورزش و تکنیک مناسب برای سلامت جسم و روان به دنیا معرفی شد.

نظر یوگیست‌های اولیه و مبدعان یوگا چیست؟

در اصل یکی از آیین‌های قدیم هندوها است که بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد. فلسفه نظری سانکهیه که یکی از مکاتب فلسفی هند است اساس و پایه یوگا است. ریشی کاپیلا فلسفه سانکی را پایه گذاری کرد و یوگا در حقیقت، بعد عملی این فلسفه است.

بنابراین یوگا در حقیقت از هندوئیسم آمده و به عنوان عرفان عملی هندوها مطرح است و فردی به نام پتنجلی آن را تدوین کرده بود که در متون باستانی هندوها همچون وداها و اوپانیشادها ریشه دارد.

مروجین اصلی این مکتب، آن را نه فقط یک ورزش بلکه معبری برای وصول به حقیقت می‌دانند. در واقع یوگا را نمی‌توانیم از هندوئیسم جدا کنیم. تعالیم این مکتب بعد آیینی و شریعت هندوئیسم است و ریشه آن در متون مقدس این دین وجود دارد.

مروری بر آنچه در یوگا بر آن تاکید می شود بیش از بیش حقیقت مسئله را روشن خواهد ساخت. برای نمونه یوگا با خدای شیوا ارتباط زیادی داشته و اتحاد با شیوا، با هندوها حرف می‌زند. در حقیقت با باورها آیین‌ها و خدایان هندویی عجین شده و شکلی از جنبه آیینی و پرستش خدایان هندو به شمار می‌رود. یا با آیین مانترای هندی که از آیینهای جنسی و مرتبط با بدن است خیلی ارتباط دارد. اعتقاد به تناسخ هم که میان هندی‌ها رایج است در یوگا وجود داشته و یوگیست ها سخت به آن اعتقاد دارند و در آموزه های یوگا به وفور از آن یاد می شود.

ادعای وجود مراکز انرژی در بدن

ادعای وجود مراکز انرژی و چاکراه‌ها در بدن هم از اصول یوگا به شمار می رود. البته هنوز هم معلوم نیست که این ادعاها واقعیت داشته باشد و هیچ راهی برای اثبات وجود چاکراه‌ها و مراکز انرژی نه از سوی یوگیست‌ها ارائه شده و نه علوم بشری وجود آن را تایید کرده است.

همچنین جالب است که بدانید رهبران این مکتب ادعای نجات انسان را دارند و آن را جایگزین ادیان و بهتر از آن می‌دانند. می‌توان در سه سطح ادعای بزرگان یوگا را مطرح کرد: جایگزین دین، شبیه دین و برتر از دین.

در حقیقت یوگیست ها خودشان را الهام‌بخش به شریعت می‌دانند و ادعاهای نجات بشریت را دارند.

جالب است که حتی رهبران یوگا در ایران هم مدعی نیستند که یوگا صرفاً یک ورزش است. یعنی آنهایی که جزو مروجان اصلی هستند و کتاب می‌نویسند، صریح اعلام می‌کنند که ورزش دانستن یوگا یک خیانت است. یکی از رهبران یوگای ایران می‌گوید: «معتقدم آنهایی که یوگا را ورزش می‌نامند به فرهنگ خیانت می‌کنند تا دشمنان ملی را شاد کنند.»

اذکار شرک آلود

رهبران یوگای ایران در رسانه‌ها تلاش دارند تا آن را راه نجات و برتر از همه آیین‌ها معرفی کنند. تا جایی که یکی از معلمان اعتقاد دارد هیچ دینی کامل نیست ولی یوگا کامل است. برخی از معلمان یوگای کشور هم، آن را بهترین و کاملترین راه نجات معرفی می‌کنند.

همچنین تأمل برانگیز است که برخی از معلمان داخلی یوگا از اذکار شیطانی و تقدیس برخی از الهه‌های هندویی در مراسم یوگا استفاده می‌کنند. مثلاً شخصی که به نوعی پدر یوگای ایران معرفی می‌شود. صریحا به اذکار شرک آلود که هندوئیسم در تقدس شیوا _یکی از خدایان هندو_ به کار برده می شود توصیه کرده و می گوید ذکر «ام ناما شیوایا» یعنی من در مقابل شیوا سر تعظیم فرو می‌آورم دارای اثر روحی خاصی است.

پس آنچه مشخص است یوگا در زادگاه خودش و در میان مبلغان اصلی خودش در سرتاسر جهان به هیچ وجهv یک ورزش به شمار نمی‌رود. و بزرگان رهبران اصلی، آن را کاملاً یک عرفان می‌دانند. بنابراین کسانی که در این کلاسها شرکت می‌کنند باید مراقب باشند که کجا رفته‌اند و مشغول چه فعالیتی شده‌اند.

انتهای پیام

منبع: فرقه نیوز