صفحه بایگانی دسته

مبانی اعتقادی

سلفی، فرقه یا مذهب؟

سلفی، از ریشه سلف، به معنای پیشین است. سلف در معنای اصطلاحی، به کسانی گفته می شود که در سه قرن اول اسلام زندگی می…